Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

____________________

 

Frågor om konferens och visningar:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Lån av föremål ur Kungl. Myntkabinettets samlingar

Utlån av föremål till utställningar, studier och forskning är en integrerad del av KMK:s mål att göra samlingarna tillgängliga till en så bred publik som möjligt.

Vem kan låna?

KMK erbjuder lån till utställningar till statliga museer, länsmuseer, större kommunala museer, universitetsinstitutioner och undantagsvis till andra institutioner. Länsmuseer kan, efter särskild överenskommelse, stå som ansvariga för lån till forskare eller annan institution. Vidare kan Svenska kyrkans församlingar stå som låntagare. Ansökningar om lån måste undertecknas av institutions- eller museichefen. 

Handläggningstider

För att vara säker på att lånet ska kunna beviljas i tid bör en anhållan om lån kommit till KMK minst sex månader före den aktuella lånetidens början. För forskarlån gäller minst tre månader. 

För ytterligare information kontakta Cecilia von Heijne, cecilia.vonheijne@myntkabinettet.se