Lån av föremål ur samlingen

Uppehåll i utlåningsverksamheten

Från och med den 1 januari 2017 har vi tyvärr inte möjlighet att bevilja utlån av föremål ur Myntkabinettets samlingar. Vi förbereder inför flytt av museet från nuvarande lokaler på Slottsbacken till Historiska museets lokaler på Narvavägen. 

Utlåningsverksamheten återupptas under 2020 när vi installerat oss i nya lokaler.

Läs mer om flyttbeslutet