Myntkabinettet på ny adress

Kungl. Myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum flyttar successivt verksamheten till nya lokaler på Historiska museet på Narvavägen 13-17.

Föreläsningarna är i full gång på den nya adressen.

Museet och den första utställningen öppna i november 2020.

Mer info kommer löpande. Håll dig uppdaterad via vårt allmänna nyhetsbrev, anmäl dig här.

 

Om flytten

Statens historiska museer har beslutat att flytta Kungl. Myntkabinettets verksamhet från lokalerna på Slottsbacken till Historiska museets lokaler på Narvavägen. Det främsta skälet är ekonomiskt.

Lokalerna på Slottsbacken ägs av en privat fastighetsägare. En flytt är nödvändig för att frigöra resurser som behövs för att både utveckla den publika verksamheten och hantera samlingarna på ett tillfredsställande sätt. Läs mer om beslutet
 
Läs mer om bakgrunden till flytten i en text av Eva Ramberg, f.d. museichef (okt 2012 - sep 2018), publicerad i Svensk Numismatisk Tidskrift.