Language:
  • På svenska
  • In English

Om flytten av Kungl. Myntkabinettet

Kungl. Myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum har nu flyttat till samma byggnad som Historiska museet på Narvavägen 13-17 i Stockholm. Sedan februari 2018 är föreläsningarna i full gång på den nya adressen och i november 2020 öppnar museet med den första utställningen.

Beslutet om att flytta museet togs i oktober 2016 av Statens historiska museer där Kungl. Myntkabinettet ingår. Flytten gick från lokalerna på Slottsbacken till samma byggnad som Historiska museet som också är en del av Statens historiska museer. Det främsta skälet var ekonomiskt. Lokalerna på Slottsbacken ägdes av en privat fastighetsägare och när hyreskostnaden ökade blev en flytt nödvändig för att frigöra resurser till verksamheten. Museet på Slottsbacken stängdes för besökare i augusti 2017.

Läs mer om beslutet på Statens historiska museers webbplats.

Läs mer om bakgrunden till flytten i en text av dåvarande museichef Eva Ramberg, som publicerats i Svensk Numismatisk Tidskrift.