Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

 

 
Vid frågor gällande konferens, visningar och
programverksamhet:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Organisation

Statens historiska museer (SHMM) består av Statens historiska museum (SHM) och Kungliga Myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum (KMK) med Tumba Bruksmuseum (TBM)

Myndigheten formades 1 januari 1998. Statens historiska museer har till uppgift att bevara och förmedla kulturarvet samt att ge perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden.