Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

____________________

 

Frågor om konferens och visningar:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Organisation

Kungl. Myntkabinettet ingår i myndigheten Statens historiska museer.
 
Statens historiska museer leds av en överintendent som samtidigt är museichef för Historiska museet. Överintendenten utses av regeringen för en period på sex år. Kungl. Myntkabinettet leds av en egen museichef som utses av myndigheten. Myndighetens organisation framgår av figuren ovan.
 
Insynsråd
Sedan 2015 har myndigheten ett insynsråd. Rådets ledamöter är: Anders Högberg, docent och lektor vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet; Eskil Franck, docent i teologi och tidigare överintendent vid Forum för levande historia; Johanna Sandahl, agronom och ordförande i Naturskyddsföreningen och Seher Yilmaz, kommunikationskonsult och ordförande i Rättviseförmedlingen.
 
Länkar