Language:
  • På svenska
  • In English

Måndagar fri entré för alla. Öppet alla dagar kl 10–16. Mer om öppettider

 

Kalendarium


För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se

OBS! Vid frågor gällande
programverksamhet och
visningar:
butiken@myntkabinettet.se


Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Personal

Museiledning

Eva Ramberg
Museidirektör
 

Tel. 08 - 5195 5310
Kansli Maria Palmqvist
Intendent / Bitr Museidirektör
Registrator
Tel. 08 - 5195 5325
Besökarservice
Bokning
Monika Öberg 
Ansvarig
Tel. 08 - 5195 5643
Besökarservice
Bokning

Anne-Marie Brinck, Martina Gärdström och Anna Åkerlund
Bokning: Konferenser och visningar
Butik

Tel. 08 - 5195 5304
Fax. 08 - 5195 5315
Marknad- och information

Louise Wehtje
Marknad- och informationsansvarig
Information
Presskontakter
Sponsringsfrågor
Webmaster, KMK

Tel. 08 - 5195 5324
Samlingar
Dokumentation

Ulrika Bornestaf
1:e antikvarie
Mynt, antiken
Bildansvarig
Fyndansvarig

Tel. 08 - 5195 5302
Pedagogik Sara Carlin
Museipedagog
Pedagogisk verksamhet
Tel. 08 - 5195 5301
Samlingar
Dokumentation
Cecilia von Heijne
Antikvarie
Projekt
Forskning
Tel. 08 - 5195 5329
Samlingar
Dokumentation
Richard Kjellgren
1:e Antikvarie
Platsansvarig på Tumba Bruksmuseum
Webmaster, TBM
Tel. 08 - 5195 5314
Samlingar
Dokumentation

Christopher Lagerqvist (Tjänstledig)
1:e Antikvarie
Ekonomhistoriker

Tel. 08 -5195 5345
Samlingar
Dokumentation

Caroline Petersson
Antikvarie
Utlån

Tel. 08-5195 5337
Samlingar
Dokumentation

Torbjörn Sundquist
Antikvarie
Sedlar, aktier och banker

Tel. 08-5195 5335
Tumba Bruksmuseum
Reception

Elin Ekeroth Kjellgren
Intendent 
Marknads- och informationsansvarig, press
Pedagogisk verksamhet
Butik, konferens, visning

Tel. 08 - 5195 5348
Utställningar Åke Lindblom
Tekniker
Tel. 08 - 5195 5308
Bibliotek Carina Bergman
Bibliotekarie
Vitterhetsakademiens Bibliotek
Filial - numismatiska boksamlingen
Tel. 08 - 5191 8324
(endast måndag och torsdag)
Foto Gabriel Hildebrand
Fotograf
Fotografering av
numismatiska föremål
Tel. 08 - 5195 5309
(måndag-onsdag)