Personal

Museiledning

Eva Ramberg
Museichef

 

Tel. 08 - 5195 5310
eva.ramberg(a)myntkabinettet.se
Kansli Maria Palmqvist
Intendent
 
Tel. 08 - 5195 5325
maria.palmqvist(a)myntkabinettet.se
Konferens Martina Gärdström (föräldraledig) och Anna Åkerlund (föräldraledig)

 

 

Tel. 08 - 5195 5304
Fax. 08 - 5195 5315
bokning(a)myntkabinettet.se
Marknad- och information

Louise Wehtje
Marknadsansvarig

Tel. 08 - 5195 5324
louise.wehtje(a)myntkabinettet.se
Marknad- och information Åsa Hallemar
Informatör
Tel. 08 - 5195 5307
asa.hallemar(a)myntkabinettet.se
Pedagogik Sara Carlin
Museipedagog
Tel. 08 - 5195 5301
sara.carlin(a)myntkabinettet.se
Samlingar
Dokumentation

Ulrika Bornestaf
1:e antikvarie
Mynt och medaljer

Tel. 08 - 5195 5302
ulrika.bornestaf(a)myntkabinettet.se
Samlingar
Dokumentation
Torbjörn Sundquist
1:e antikvarie
Sedlar, aktier och banker
Tel. 08-5195 5335
torbjorn.sundquist(a)myntkabinettet.se
Samlingar
Dokumentation

Cecilia von Heijne
1:e antikvarie
Projekt
Forskning
Utlån

Tel. 08 - 5195 5329
cecilia.vonheijne(a)myntkabinettet.se
Samlingar
Dokumentation

Caroline Gonelius
Antikvarie
Utlån

Tel. 08-5195 5337
caroline.gonelius(a)myntkabinettet.se
Samlingar
Dokumentation

Eva Aggeklint
Antikvarie

Tel. 08 - 5195 5330
eva.aggeklint(a)myntkabinettet.se
 

Jacques Vincent
Projektledare
Flyttprojektet

Tel. 08 - 5195 5345
jacques.vincent@myntkabinettet.se
Bibliotek

Carina Bergman
Bibliotekarie
Vitterhetsakademiens Bibliotek
Filial - numismatiska boksamlingen
 

Tel. 08 - 5191 8324
(endast måndag och torsdag)

carina.bergman@raa.se

Teknik
Säkerhet
Jacob Glans
Tekniker/Säkerhetshandläggare
 
Tel. 08-5195 5308
jacob.glans(a)myntkabinettet.se
Foto Ola Myrin
Fotograf

Tel. 08 - 5195 5350
ola.myrin(a)myntkabinettet.se

Tumba Bruksmuseum Elin Ekeroth Kjellgren
Intendent 
Marknads- och informationsansvarig, press
Pedagogisk verksamhet
Butik, konferens, visning
Tel. 08 - 5195 5348
elin.ekeroth.kjellgren(a)tumbabruksmuseum.se
Tumba Bruksmuseum
Samlingar
Dokumentation
Richard Kjellgren
1:e Antikvarie
Platsansvarig på Tumba Bruksmuseum
Webmaster, TBM
Tel. 08 - 5195 5314
richard.kjellgren(a)tumbabruksmuseum.se