Personal

Eva Ramberg
Museichef

 

Tel. 08 - 5195 5310
eva.ramberg(a)shm.se

Louise Wehtje
Marknadsansvarig

Tel. 08 - 5195 5324
louise.wehtje(a)shm.se
Sara Carlin
Museipedagog
Tel. 08 - 5195 5301
sara.carlin(a)shm.se
Torbjörn Sundquist
1:e antikvarie
Tel. 08-5195 5335
torbjorn.sundquist(a)shm.se
Monica Golabiewski Lannby
1:e antikvarie
monica.golabiewski.lannby(a)shm.se

Caroline Gonelius
Antikvarie
 

Tel. 08-5195 5337
caroline.gonelius(a)shm.se

Jacques Vincent
Projektledare

Tel. 08 - 5195 5345
jacques.vincent(a)shm.se

Anna Åkerlund och Martina Gärdström (föräldraledig)
Konferensverksamhet

Tel. 08 - 5195 5304
bokning(a)shm.se

 
   
Elin Ekeroth Kjellgren
Tumba Bruksmuseum, verksamhetsansvarig

Tel. 08-519 553 48
elin.ekeroth.kjellgren@shm.se

 

Från och med 2018-01-01 ingår Kungl. Myntkabinettet i den nybildade och omorganiserade myndigheten Statens historiska museer.

I samband med detta genomfördes en organisationsförändring som innebär att många medarbetare, som tidigare haft sin anställning vid Kungl. Myntkabinettet, från och med 2018 tillhör en av fyra myndighetsövergripande avdelningar.

Ledningsstöd

Verksamhetsstöd

Kommunikation och digitalisering

Samlingar och forskning