Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Personal

Cecilia von Heijne
Museichef

 

Tel. 08 - 5195 5329
cecilia.vonheijne@shm.se

Louise Wehtje
Marknadsansvarig

Tel. 08 - 5195 5324
louise.wehtje(a)shm.se
Sara Carlin
Museipedagog
Tel. 08 - 5195 5301
sara.carlin(a)shm.se
Ulrika Bornestaf
1:e antikvarie, Avdelningen för Samlingar och forskning
Tel. 08-519 553 02
ulrika.bornestaf(a)shm.se
Torbjörn Sundquist
1:e antikvarie
Tel. 08-5195 5335
torbjorn.sundquist(a)shm.se
Monica Golabiewski Lannby
1:e antikvarie
monica.golabiewski.lannby(a)shm.se

Caroline Gonelius (föräldraledig)
Antikvarie
 

Tel. 08-5195 5337
caroline.gonelius(a)shm.se
 
Elin Ekeroth Kjellgren
Tumba Bruksmuseum, verksamhetsansvarig

Tel. 08-519 553 48
elin.ekeroth.kjellgren@shm.se

 

Från och med 2018-01-01 ingår Kungl. Myntkabinettet i den nybildade och omorganiserade myndigheten Statens historiska museer.

I samband med detta genomfördes en organisationsförändring som innebär att många medarbetare, som tidigare haft sin anställning vid Kungl. Myntkabinettet, från och med 2018 tillhör en av fyra myndighetsövergripande avdelningar.

Ledningsstöd

Verksamhetsstöd

Kommunikation och digitalisering

Samlingar och forskning