2017-02-09

Myntkabinettet stänger delar av museet inför flyttRSS

Kungl. Myntkabinettet förbereder en flytt av verksamheten från de nuvarande lokalerna på Slottsbacken till Historiska museets lokaler på Narvavägen. 31 mars är sista chansen att besöka flera av de nuvarande utställningarna . Museets entréplan med utställningen om all världens pengar håller öppet till 20 augusti 2017.

– Det är förstås tråkigt att lämna de fina lokalerna i Gamla stan men det viktigaste för mig är att vi har resurser till att utveckla våra verksamheter och uppfylla vårt uppdrag. Det är ett svårt beslut, men vi bedömer det som det mest hållbara på sikt, säger museichef Eva Ramberg.

Lokalerna på Slottsbacken ägs av en privat fastighetsägare. En flytt är nödvändig för att frigöra resurser som behövs för att både utveckla den publika verksamheten och hantera samlingarna på ett tillfredsställande sätt.

Myntkabinettet ingår liksom Historiska museet i myndigheten Statens historiska museer och under 2019 kommer de båda museerna att samlokaliseras på Narvavägen.

– Det främsta skälet till beslutet är ekonomiskt. Av Myntkabinettets anslag går cirka hälften till lokalkostnader, vilket inte är rimligt, säger Maria Jansén, överintendent för Statens historiska museer.

Läs mer om flyttbeslutethttp://shmm.se/myntkabinettet-flyttar/

Läs mer om vilka utställningar som stänger 31 mars: http://www.myntkabinettet.se/om_museet/myntkabinettet-flyttar