2017-05-05

Värdefulla mynt och sedlar saknas från Kungl. MyntkabinettetRSS

Kungl. Myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum har efter omfattande genomgång i samlingarna upptäckt att drygt 1200 mynt och ett antal sedlar saknas. Polisutredningen som pågått sedan 2013 har nu lett fram till att åtal väckts gällande några av de föremål som saknas.

– Det är sorgligt och en enorm förlust för oss alla att föremål har försvunnit från våra samlingar, det är delar av vårt gemensamma kulturarv som saknas, säger Eva Ramberg chef för Kungl. Myntkabinettet. De kulturhistoriska värden som gått förlorade är oersättliga.

Under 2013 gjordes upptäckten att föremål saknades i Kungl. Myntkabinettets stora samlingar. Detta polisanmäldes och en omfattande och systematisk inventering inleddes. Museet har under dessa år bistått polisen i utredningsarbetet. På Kungl. Myntkabinettet har säkerheten i sin helhet setts över och rutinerna som är kopplade till föremålshanteringen har skärpts.

– Våra valv har högsta säkerhetsklass och i dag är vi mycket restriktiva med vilka som får tillgång till valven och föremålen, säger Eva Ramberg. Vi har sedan tre och ett halvt år tillbaka prioriterat arbetet med inventering av samlingarna. Vi har också påskyndat arbetet med den digitala registreringen och fotodokumentationen av föremålen, vilket ökar kontrollen på längre sikt.

Inför Kungl. Myntkabinettets flytt till Slottsbacken 1996 gjordes en omfattande inventering. Jämförelser med den inventeringen visar att mycket har försvunnit under perioden 1997 till 2012. De flesta föremål som saknas är guld- och silvermynt som har ett högt värde på en kommersiell marknad. 

För ytterligare information: Eva Ramberg, museichef, eva.ramberg@myntkabinettet.se 0767-219586

Presskontakt: Åsa Hallemar, informatör, asa.hallemar@myntkabinettet.se 08-5195 5307

Kungl. Myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum ansvarar för statens samlingar av mynt och andra betalningsmedel samt medaljer och andra föremål med numismatisk eller finanshistorisk anknytning. Samlingarna omfattar föremål från hela världen från 600-talet f kr fram till idag och består av 650 000 föremål av vilka 450 000 är mynt.  De äldsta delarna av museisamlingarna går tillbaka till 1500-talet. Kungl. Myntkabinettet ingår i myndigheten Statens historiska museer. Nuvarande museichef Eva Ramberg, tillträdde 1 oktober 2012.