Råd och anvisningar

Svar på frågor om lån, bildbetsällning, forskarbesök mm

Lagen om kulturminnen

 Vad säger lagen? Vad gör jag om jag hittar en skatt?

 

Inventariekatalogen

Söka i samlingarna

 

Vem kan låna

Handläggningstider och avgifter

 

Forskarbesök

Besöka museet och se i samlingarna eller biblioteket

 

Bildbeställning