Bildbeställning

Rätten att fotografera i samlingarna tillkommer, med få undantag, museets fotograf. Avsikten är att värna om föremålens säkerhet och kondition.

Bildbeställningar kan göras via mejl: info@myntkabinettet.se

 

Fotografering eller filmning i utställningarna

Det är tillåtet för allmänheten att fotografera och videofilma i museets basutställningar. Inför fotografering ska tillstånd och tid för fotografering och filmning sökas antingen per telefon eller brev/e-post.