Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

____________________

 

Frågor om konferens och visningar:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Forskarbesök i Kungl. Myntkabinettets samlingar

Kungl. Myntkabinettets samlingar består av numismatiska föremål från alla tider och alla länder.

Studier och Forskning

Kungl. Myntkabinettets samlingar väcker stort intresse och museet tar emot många önskemål om forskarbesök. Under år 2015 ökade antalet forskarbesök med 50 % jämfört med föregående år och jämfört med 2013 är ökningen 100 %.
 
Forskare och studerande har möjlighet att i Kungl. Myntkabinettets samling studera föremål ur samlingarna samt att ta del av register och kataloger.
 
För att ditt forskarbesök skall ge bästa möjliga utbyte, bör du förbereda ditt arbete genom att: 
 
· Skicka ett brev eller e-post med ditt namn, adress och telefonnummer samt en lista på vad du önskar studera i samlingarna till Kungl. Myntkabinettet, Box 5428, 114 84 Stockholm eller info@myntkabinettet.se
 
· Bestäm tid för besöket med den tjänsteman som sedan kontaktar dig.
 
· Då det handlar om myntfynd ska du i din lista ange SHM/KMK:s inventarienummer samt landskap, socken och ort/fastighet för fyndets eller föremålets proveniens. Kan du inte få fram inventarienumret blir den topografiska informationen desto viktigare för att personalen skall kunna söka och hitta det önskade materialet.
 
Forskare som studerar delar av samlingen måste räkna med att besöket sker under viss bevakning.
 
Välkommen till Kungl. Myntkabinettet!