Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Lagen om kulturminnen

Det finns lagar och förordningar som talar om vad som gäller då ett myntfynd påträffas. Se lagen om kulturminnen

Vad säger kulturminneslagen?

 

Hur gör man när man hittat ett myntfynd?

Om en privatperson påträffar ett eller flera mynt eller andra numismatiska föremål som faller under kulturminneslagen ska detta anmälas till närmaste museum, länsstyrelse (därefter län samt avd. för kultur och miljö) eller polismyndighet.

 

Vad händer sedan?

Fyndet rapporteras och lämnas därefter till Riksantikvarieämbetet.

Efter registrering går ärendet till beslut om eventuell hittelön och inlösen.

Råd och anvisningar till arkeologer