Language:
  • På svenska
  • In English

Måndagar fri entré för alla. Öppet alla dagar kl 10–16. Mer om öppettider

 

Kalendarium


För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se

OBS! Vid frågor gällande
programverksamhet och
visningar:
butiken@myntkabinettet.se


Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Vänföreningen - KMKV

Genom åren har det blivit många gåvor till glädje för Kungl Myntkabinettet.1996, i samband med Samfundets årsmöte, överlämnades en penninggåva om 500.000 kronor till de nya museilokalerna på Slottsbacken 6.

Donationen användes till inredning av museets entréhall och hade insamlats av vänföreningens medlemmar under lång tid. Tillverkning och försäljning av medaljer bidrog till det ansenliga gåvobeloppet.

Medlemsskap

För bara 150:- kronor om året blir du medlem i Samfundet Kungl. Myntkabinettets Vänner!

Genom ditt medlemskap:
•    Stödjer du ett av Sveriges äldsta museer
•    Får du en årlig bokgåva ur museets utgivning
•    Blir du inbjuden till museets vernissager och Vännernas egna arrangemang

Nya medlemmar antages av styrelsen.

Årsavgiften sätter du in på pg 35 48 60-9

Frågor?

Har Du frågor rörande vänföreningen är Du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till kungl.myntkabinettets.vanner@gmail.com eller ring samfundets sekreterare Cecilia von Heijne:
08-5195 5329.