Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Lär mer om mynt

Åtsida och frånsida vad är det?  Läs mer om det under myntläsning.

Vad är det för skillnad på värdemynt och kreditmynt? Det kan du hitta svaret på under mynträkning.

Läs mer om olika valörer som har använts i Sverige.

Myntkurser från 1300-talet fram till och med 1873 kan du också hitta här.