Language:
  • På svenska
  • In English

Myntkurser

1300-talets slut
1 viktmark silver (ca 208-210 g) = 6 mark penningar

1400-talets mitt
1 viktmark silver = 8½ mark penningar

1500-talets början
1 viktmark silver = 12½ mark penningar

1528
1 viktmark silver = 20 mark penningar

1537
1 daler = 3 mark

1545
1 daler = 4 mark

1556
1 daler = 3½ mark

1567
1 daler = 6½ mark klippingar

1571 - 1572
1 daler = 8 mark klippingar

1573
1 daler = 10 mark

1574 - 1775
1 daler = 30 mark

1575 - 1589
1 daler = 4 mark

1592
1 daler = 38 mark i markstycken = 84 mark i ¼-ören

1593
1 daler = 4 mark

1604
1 riksdaler = 4½ mark eller 1 1/8 (svensk) daler

1607
1 riksdaler = 6 mark (1½ daler)

1619
1 riksdaler = 6½ mark (1 5/8 daler)

1629
1 riksdaler = 6½ mark (1 5/8 daler) i markmynt 1 riksdaler = 12 mark (3 daler) i öresmynt av silver 1 riksdaler = 15 mark (3¾ daler) i kopparmynt 1 daler (4 mark) = 9 3/13 mark (2 4/13 daler) i kopparmynt

1631
1 riksdaler = 8 mark (2 daler)i markmynt 1 riksdaler = 12 mark (3 daler)i öresmynt av silver 1 riksdaler = 16 mark (4 daler) i kopparmynt 1 daler (4 mark) = 2 daler (8 mark) i kopparmynt

1635
1 riksdaler = 6¼ mark (1 9/16 daler) i markmynt 1 riksdaler = 9½ mark (2 3/8 daler) i öresmynt av silver 1 riksdaler = 6¼ mark (1 9/16 daler) i dubbelt kopparmynt 1 daler (4 mark) = 8 mark (2 daler) i enkelt kopparmynt (= öresmynt från Gustav II Adolf)

1643
1 riksdaler = 6 mark (1½ daler) i markmynt 1 riksdaler = 6 mark (1½ daler) i öresmynt av silver 1 riksdaler = 7½ mark (1 7/8 daler) i dubbelt kopparmynt 1 riksdaler = 15 mark (3¾ daler) i enkelt kopparmynt 1 daler (4 mark) = 5 mark (1¼ daler) i dubbelt kopparmynt 1 daler (4 mark) = 10 mark (2½ daler) i enkelt kopparmynt

1663
1 riksdaler = 6 mark (1½ daler) i markmynt i silver 1 riksdaler = 6 mark (1½ daler) i öresmynt av silver 1 riksdaler = 9½ mark (2 3/8 daler) i dubbelt kopparmynt 1 riksdaler = 19 mark (4¾ daler) i enkelt kopparmynt 1 daler (4 mark) = 6½ mark (1 7/12 daler) i dubbelt kopparmynt 1 daler (4 mark) = 12 2/3 mark (3 1/6 daler) i enkelt kopparmynt

1664 - 1665
1 riksdaler = 6½ mark (1 5/8 daler carolin) 1 daler carolin = 2 caroliner = 4 mark = 32 öre (3 daler kopparmynt = 1 daler silvermynt)

1670
1 riksdaler = 21 mark kopparmynt (5¼ daler kopparmynt = 1¾ daler silvermynt) 1 daler carolin (4 mark) = 12 2/3 mark kopparmynt (3 1/6 daler kopparmynt = 1 1/18 daler silvermynt) 1 daler courant (32 öre) = 12 mark kopparmynt (3 daler)

1679
1 riksdaler = 27 mark kopparmynt (6¾ daler kopparmynt = 2¼ daler silvermynt) 1 daler carolin (4 mark) = 15 1/3 mark kopparmynt (3 1/3 daler kopparmynt = 1 1/6 daler silvermynt) 1 daler courant (32 öre) = med agio om 6½ % = 14 mark kopparmynt (3½ daler kopparmynt = 1 1/6 daler silvermynt)

1681
1 riksdaler = 24 mark kopparmynt (6 daler kopparmynt = 2 daler silvermynt) 1 daler carolin (4 mark) = 14 mark kopparmynt (3½ daler kopparmynt = 1 1/6 daler silvermynt) 1 daler courant (32 öre) = 12 mark kopparmynt (3 daler kopparmynt = 1 daler silvermynt)

1686
1 daler carolin (4 mark) = 15 mark kopparmynt (3¾ daler kopparmynt = 1¼ daler silvermynt)

1705
1 riksdaler = 27 mark kopparmynt (6¾ daler kopparmynt = 2¼ daler silvermynt)

1716
1 daler carolin (4 mark) = 18¾ mark kopparmynt (4 11/16 daler kopparmynt = 1 9/16 daler silvermynt)

Kurs för mynttecken (s k nödmynt) 1716 - 1718
1 daler silvermynt = (1716) 1 1/16 daler i mynttecken 1 daler silvermynt = (1:a halvåret 1717) 1 3/32 daler i mynttecken 1 daler silvermynt = (2:a halvåret 1717) 1¼ daler i mynttecken 1 daler silvermynt = (1:a halvåret 1718) 1 1/32 daler i mynttecken 1 daler silvermynt = (juli - okt 1718) 1 1/8 daler i mynttecken 1 daler silvermynt = (okt - dec 1718) 1½ daler i mynttecken

1719
1 riksdaler = 36 mark kopparmynt (9 daler kopparmynt = 3 daler silvermynt) 1 daler carolin (4 mark) = 19 1/8 mark kopparmynt (4 25/32 daler kopparmynt = 1 19/32 daler silvermynt) 1 daler courant (32 öre) = 12 3/8 mark kopparmynt (3 3/32 daler kopparmynt = 1 1/32 daler silvermynt)

1745
1 riksdaler = 41 1/3 mark kopparmynt (10 1/3 daler kopparmynt = 3 4/9 daler silvermynt) 1 daler carolin (4 mark) = 22¾ mark kopparmynt (5 11/16 daler kopparmynt = 1 43/48 daler silvermynt) 1 daler courant (32 öre) = 13½ mark kopparmynt (3 3/8 daler kopparmynt = 1 1/8 daler silvermynt)

1755
1 riksdaler = 41 mark kopparmynt (10¼ daler kopparmynt = 3 5/12 daler silvermynt) 1 daler carolin (4 mark) = 22¾ mark kopparmynt (5 5/8 daler kopparmynt = 1 43/48 daler silvermynt) 1 daler courant (32 öre) = 12 5/8 mark kopparmynt (3 5/32 daler kopparmynt = 1 5/96 daler silvermynt)

1765
1 riksdaler = 87 mark kopparmynt (21¾ daler kopparmynt = 7¼ daler silvermynt) 1 daler carolin (4 mark) = 41¼ mark kopparmynt (5 5/8 daler kopparmynt = 1 43/48 daler silvermynt) 1 daler courant (32 öre) = 24¼ mark kopparmynt (6 1/16 daler kopparmynt = 2 1/48 daler silvermynt)

1768
1 riksdaler = 42 mark kopparmynt (10½ daler kopparmynt = 3½ daler silvermynt)

1775
1 riksdaler = 69¼ mark kopparmynt (17 5/16 daler kopparmynt = 5 37/48 daler silvermynt)

1777 - 1788
1 riksdaler specie= 1 riksdaler i riksbankssedlar (dvs paritet)

1790
1 riksdaler specie= 1 riksdaler i riksbankssedlar = 1 1/10 riksdaler i riksgäldskontorets sedlar

1800
1 riksdaler specie= 1 riksdaler i riksbankssedlar = 1½ riksdaler i riksgäldskontorets sedlar

1810
1 riksdaler specie= 1 3/5 riksdaler i riksbankssedlar

1820
1 riksdaler specie= 2 2/3 riksdaler i riksbankssedlar = 4 riksdaler i riksgäldskontorets sedlar

1834 - 1855
1 riksdaler specie= 2 2/3 riksdaler banko = 4 riksdaler riksgälds (dvs paritet och silvermyntfot)

1855 - 1873
1 riksdaler riksmynt = 100 öre (= ¼ riksdaler specie)

1873
1 krona = 100 öreLästips

Vad kostade det av Lars O. Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös, femte reviderade upplagan, Uppsala 2002.