Language:
  • På svenska
  • In English

Myntläsning

Ett mynt har ju för det mesta två sidor, en framsida och en baksida, de kallas också för åtsida och frånsida. Andra ord som hör ihop med mynt är till exempel omskrift, rand och kant.

Det finns ofta porträtt, texter, symboler och årtal på mynt. Tittar du noga kan du upptäcka en hel del och dessutom få en massa spännande information. Bilder och texter kan spegla till exempel mode och åsikter från den tid myntet tillverkades.

Åtsida

Myntets framsida kallas för åtsida. Där finns ett porträtt eller en symbol som talar om vem som gett ut myntet. På euron finns en karta som visar en del av Europa.

Frånsida

Myntets baksida kallas för frånsida. På frånsidan står valören. Ibland finns det också en bild som föreställer någon viktig händelse. På euron visar frånsidan vilket land myntet kommer ifrån.

Valör

Valören anger myntets värde. Det kan till exempel stå 1 kr.

Omskrift

Den text som finns utefter myntets kant kallas för omskrift. Den kan antingen löpa runt hela kanten eller en del av den.

Inskrift

Kallas den text som är placerad mitt på myntet. Den sitter alltså inte utefter kanten. Finns ofta på äldre mynt.

Rand

På myntets rand finns det ibland ett mönster eller en inskrift.

Kant

Sitter allra längst ut på myntets åtsida och frånsida.

Gravörsignatur och konstnärssignatur

På äldre mynt finns en så kallad gravörsignatur. Det är initialerna på den som har formgivit och graverat stampen som använts för att prägla myntet.
När det gäller yngre mynt så är det en konstnär som formger mynten och stampen tillverkas maskinellt. På nyare mynt finns ibland konstnärens initialer.

Myntmästarmärke

Återfinns på gamla mynt och det visar vem som var myntmästare där myntet präglades. Myntmästare kallades den person som var föreståndare i en myntverkstad. Under 1800-talet ändrades titeln till myntdirektör och myntverket ingick i ett ämbetsverk. På mynten präglades begynnelsebokstaven i myntverkschefens efternamn. År 1986 överfördes Myntverket till Tumba bruk, som ägdes av Riksbanken.

Från och med 1987 blev det i stället begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn, som präglades på mynten. Den nuvarande riksbankschefen heter Stefan Ingves (år 2008). Han har båda sina initialer på mynten, därför kan du se SI på mynt som är präglade från och med år 2006 då han tillträdde.

Myntort

På mynt finns ofta en symbol som visar var någonstans myntet är präglat. På nyare svenska mynt finns en symbol, ett E med en hammare. Det betyder att myntet är präglat i Eskilstuna, där myntverket ligger.

Från och med år 2008 präglas de svenska mynten av Finlands myntverk. Därför har det blivit bestämt att mynten ska märkas med utgivningsorten i stället för myntorten. Utgivningsorten är Stockholm, där Riksbanken ligger. De svenska mynten förses av den anledningen med ett S, som står för Stockholm.