Language:
  • På svenska
  • In English

Ordförklaringar

dyslexi Stora svårigheter att läsa och skriva.
enväldig En person, till exempel en kung, som ensam har makten att bestämma.
folktro Kallas de föreställningar om övernaturliga varelser och andra ting t.ex. att inte lägga nycklar på bordet eller gå under en stege.
fredlös Kallades den som förr i tiden blivit utstött från samhället på grund av att han eller hon hade begått något brott, till exempel mord.
friskytt En person som under krigstider tillhör en frivillig grupp med soldater.
friskyttekompani En grupp med frivilliga soldater.
förmyndarregering Regering som har ansvar för ett lands styrelse under den tid den blivande kungen/drottningen är omyndig.
gerillakrig Krig där små grupper av soldater utför sabotage och genomför strider mot en större armé. Ofta försöker de ta kontroll över ett visst område och de har för det mesta stöd hos de människorna som bor där.
gerillasoldat En person som ingår i en liten grupp med soldater som för ett gerillakrig mot en större armé.
kaparbrev Kallades de lagliga tillstånd att stjäla, som förr i tiden utfärdades åt sjökaptener. Tillstånden innebar att de hade rätt att ta fiendernas skepp.
kapare Var sjökaptener som blev pirater under krig. De hade fått tillstånd av sin regering att ta fiendernas fartyg och fick sedan prispengar för dem. Ibland kunde det hända att de fortsatte som pirater när kriget var slut.

krigsfartyget Kronan

Flera fartyg har haft namnet Kronan. Det som sjönk 1676 kallades även Kronan III eller stora Kronan.
Kronan Förr kallades staten för Kronan.
rannsakningar Kallades förr de undersökningar och förhör som gjordes av en domstol när ett brott hade begåtts.
reduktionen Reduktion kallades det om Kronan återtog jord, egendomar och inkomster från mark som den hade skänkt till adeln eller kyrkan.
riksråd Fungerade som en sorts regering och de styrde tillsammans med kungen. Under 1600-talet var det de fem höga riksämbetsmännen som var ledande i Riksrådet.
riksämbetsmännen Under 1600-talet fanns det fem så kallade "höga riksämbetsmän". Dessa var riksdrotsen; riksmarsken; riksamiralen; rikskanslern och riksskattmästaren.