Language:
  • På svenska
  • In English

Oskar I

4 juli 1799 - 8 juli 1859

Arvfurste 26 januari 1810
Kung 1844-1859

Föddes i Paris som son till Jean Baptiste Bernadotte och Desirée Clary.

Genom faderns val till kronprins av Sverige blev han arvfurste.  År 1811 blev han hertig av Södermanland, och 1814 även norsk arvfurste. 

Oskar fick en grundlig utbildning och lärde sig snabbt svenska. Han hade en liberalare syn än fadern, yrkade bl.a. på en bättre och friare fångvård.

Hans valspråk var:

Rätt och sanning.

Detta valspråk förekommer på mynten.

 

Följande valörer användes för mynten:

  • Kastmynt/Minnespeng
  • Dukat
  • Riksdaler specie
  • Riksdaler riksmynt
  • Öre
  • Skilling banco

 

 

Oskar I