Language:
  • På svenska
  • In English

Sedlar och sedelhistoria

Världens äldsta "sedlar" utgavs i Kina under Tangdynastien, dvs 618-906.

De användes som ett slags kvitton på till regeringen inbetalade penningbelopp. Genom Marco Polos reseberättelser blev det kinesiska systemet med sedlar känt i Europa.

Om ni söker fakta kring sedlar kan ni titta på Tumba bruksmuseums hemsida