Language:
  • På svenska
  • In English

Att hitta en skatt

Alla drömmer väl om att hitta en gammal nedgrävd skatt, eller hur! Men hur gör du om du verkligen skulle hitta en skatt eller ett något annat gammalt föremål? Får man gräva var som helst? Och vems är sakerna som ligger i jorden? Vilka regler gäller egentligen för fornlämningar och fornfynd?

Vad är en fornlämning och ett fornfynd?

Fornlämningar kan till exempel vara begravningsplatser, rester av hus och boplatser, ruiner av borgar, slott och kyrkor samt skeppsvrak. Fornfynd är saker som oftast hittas i jorden och är mer än hundra år gamla. Det kan till exempel vara olika verktyg, krukskärvor, smycken och mynt. Det kan också vara sådant som gamla ben och skelett.


Arkeologer på utgrävning
Foto: Anna Östling, RAÄ.

En lag som skyddar vår historia

Vi har sedan flera hundra år en lag som skyddar våra fornminnen och fornfynd. Genom dem kan vi få reda på mycket om hur människor levde förr i tiden. Om en fornlämning ändå måste tas bort, till exempel när det skall byggas nya vägar och hus, måste den undersökas och dokumenteras först. Det görs av arkeologer. Som privatperson får man inte gräva i fornlämningar. Lagen, som på detta sätt skyddar vår historia, kallas för Kulturminneslagen.

Om du hittar en skatt

Hur skall du göra om du hittar en skatt som du tror kan vara ett fornfynd? Till att börja med är det bra om platsen för fyndet märks ut så att det går att hitta dit igen. Gräv inte mer på fyndplatsen. Sedan ringer du till närmaste länsmuseum eller polis och berättar vad du har hittat. Där får du mera hjälp med hur du skall göra. Om det är ett fornfynd kan du få hittelön.