Årskurs 4-5 | Från snäcka till plastkort

Vad är pengar värda och varför har vi pengar? Finns det olika typer av pengar? Vad är inflation?
 
Vi gör en resa genom historien och diskuterar om vad pengar är och hur de har sett ut. Vem gjorde det första svenska myntet och varför lät drottning Kristina tillverka stora mynt av koppar? Vi kommer också in på sparandets historia och de första bankerna.
 
Eleverna får under visningens gång se och känna på olika autentiska föremål samt provlyfta världens största mynt.
 
Tid: 40–50 minuter. Max 25 elever.