Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Svenska Numismatiska Föreningen

Svenska Numismatiska Föreningen är ett vetenskapligt samfund, som ska stödja och främja numismatisk forskningen i Sverige. Föreningen riktar sig till yrkesverksamma numismatiker, amatörforskare och samlare av föremål eller litteratur med numismatisk anknytning.

Svenska Numismatiska Föreningen utger dels en tidning, Svensk Numismatisk Tidskrift.

Svenska Numismatiska Föreningen
Banérgatan 17 nb
115 22 STOCKHOLM
www.numismatik.se