Language:
  • På svenska
  • In English

Måndagar fri entré för alla. Öppet alla dagar kl 10–16. Mer om öppettider

 

Kalendarium


För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se

OBS! Vid frågor gällande
programverksamhet och
visningar:
butiken@myntkabinettet.se


Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Svenska Numismatiska Föreningen

Svenska Numismatiska Föreningen är ett vetenskapligt samfund, som ska stödja och främja numismatisk forskningen i Sverige. Föreningen riktar sig till yrkesverksamma numismatiker, amatörforskare och samlare av föremål eller litteratur med numismatisk anknytning.

Svenska Numismatiska Föreningen utger dels en tidning, Svensk Numismatisk Tidskrift.

Svenska Numismatiska Föreningen
Banérgatan 17 nb
115 22 STOCKHOLM
www.numismatik.se