Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

 

 
Vid frågor gällande konferens, visningar och
programverksamhet:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Svenska Numismatiska Föreningen

Svenska Numismatiska Föreningen är ett vetenskapligt samfund, som ska stödja och främja numismatisk forskningen i Sverige. Föreningen riktar sig till yrkesverksamma numismatiker, amatörforskare och samlare av föremål eller litteratur med numismatisk anknytning.

Svenska Numismatiska Föreningen utger dels en tidning, Svensk Numismatisk Tidskrift.

Svenska Numismatiska Föreningen
Banérgatan 17 nb
115 22 STOCKHOLM
www.numismatik.se