Armar utåt sträck - den Lingska gymnastiken 200 år

Den Lingska gymnastiken karaktäriserades av kraft, precision och disciplin och genom sin bredd i olika discipliner. Grundläggande för den Lingska gymnastiken var att övningarna byggde på ett vetenskapligt studium av människokroppen.

Per Henrik Ling föddes 1776 i Södra Ljunga i Småland och avled 1839 i Stockholm. Efter studier i Lund blev han 1794 privatlärare i Stockholm. Tre år senare började han studera i Uppsala och slutligen i Köpenhamn.

Ling drogs med en kronisk hosta och för att stärka sin hälsa började han med fäktning. Lunds universitet utsåg honom 1804 till fäktmästare. Han studerade anatomi och lade grunden till sitt eget gymnastiska system: pedagogisk, militär, estetisk och medicinsk gymnastik.

År 1813 blev han fäktmästare och gymnastiklärare vid Karlbergs krigsskola i Stockholm. Det var också detta år som han, med regeringens tillstånd, grundade Gymnastiska Central Institutet, GCI, det som idag är Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

Den Lingska gymnastiken karaktäriserades av kraft, precision och disciplin. Grundläggande för den Lingska gymnastiken var att övningarna byggde på ett vetenskapligt studium av människokroppen. Den var uppbyggd kring tre principer: rörelseverkan, progression och kroppslig harmoni.

De så kallade Lingiaderna genomfördes 1939 och 1949. Den första Lingiaden firade 100-årsminnet av Lings död med internationella gymnastikuppvisningar anordnade av Svenska Gymnastikförbundet. 7399 gymnaster från 37 länder deltog.

Den andra Lingiaden drog ca 14 000 deltagare och blev en stor sportslig framgång men ekonomiskt blev det en jätteförlust för Svenska Gymnastikförbundet. En tragisk effekt av detta blev att generalsekreteraren begick självmord efter Lingiaden. Efter detta har inga fler lingiader ägt rum i Stockholm.

Fram till början av 1980-talet hade Lingförbundet en dominerande ställning inom motions- och barngymnastik och ambitionen var ”Gymnastik åt alla”.

Per Henrik Ling finns förevigad på ett stort antal medaljer och märken. I Kungl. Myntkabinettets samling finns nära 50 medaljer, plaketter och märken, över honom.