Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Gömda & Glömda - Hemliga krigssedlar

Under 1900-talet vidtog Sveriges Riksbank särskilda åtgärder för att säkerställa nationens penningflöde under perioder av oro och krig. Vid tiden för första världskriget trycktes sedlar med valören 1 krona vilket också skedde under andra världskriget. I hemlighet togs också en rad ”krigssedlar” fram.

Under olika perioder har det förekommit 1-kronorssedlar i Sverige: 1874-1875 och 1914-1921. År 1938 stod det klart att Europa ännu en gång kunde drabbas av ett större krig. Riksbanken insåg att man skulle få problem med tillgången på silver till mynten. Därför beslutades att man ännu en gång skulle trycka sedlar med valören i krona. Resultatet blev sedlar från åren 1938, 1939 och 1940. De senare trycktes på grönt papper.

I början av 1950-talet, under det kalla kriget, lät Riksbanken framställa 124 miljoner ”beredskapssedlar” i England till ett sammanlagt värde av 4,3 miljarder kronor. De magasinerades bland annat i Jönköping och brändes först 1982.

Om kriget hade drabbat Sverige fanns det planer på att flytta sedeltryckningen från Stockholm till Esseltes tryckeri i Jönköping. Sedelspecialister från Riksbankens sedeltryckeri placerades i Jönköping för att hjälpa till med tryckningen. Sedeltryckeriets chef Einar Lagrelius fanns också på plats. Han dokumenterade noggrant arbetet i sina svarta dagböcker. Allt noterades timme för timme.

Sedlarna från ”Kalla kriget” trycktes det engelska företaget Thomas de la Rue Ltd i London. Sedelplåtar skickades med kurir från Stockholm till London. De avviker helt och hållet från de ordinarie sedlar som cirkulerade i Sverige. På sedlarna avbildades bland annat kända svenskar som Esaias Tegnér, Axel Oxenstierna och Carl von Linné.

Även på 1960- och 1980-talen förbereddes utgivning av nya sedlar och så sent som 1994 övervägde Riksbanken behovet av provisoriska sedlar.

Världsläget förändrades med tiden och på 1980-talet behövdes inte längre de hemliga sedlarna. Det beslutades att de skulle tas bort. Nästan samtliga beredskapssedlar från början av 1950-talet förstördes. Men av en tillfällighet hittades i Riksbanken en liten tygsäck som innehöll 3000 sedlar – 1000 stycken 5-kronorssedlar, 1000 stycken 10-kronorssedlar och 1000 stycken 100-kronorssedlar.