Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Nya tigrar i ekonomin?

Om BRIC-ländernas möjligheter att utmana världens ledande ekonomi

OBS! Sista veckan (t.o.m 29 september)

 

I utställningen möter du världens största ekonomier idag samt eventuella uppstickare. BRIC-länderna analyseras mer ingående i ljuset av de senaste 20 årens ekonomiska utveckling I vissa fall görs en längre tillbakablick.

Du får bland annat veta mer om efterkrigstidens befolkningsutveckling och ekonomiska tillväxt. Du får fördjupad information om hur ett land industrialiseras och moderniseras. Du får möta effekterna av en av mäsklighetens största och mest genomgripande förändringar någonsin: övergången från ett jordbrukssamhälle, via ett industrisamhälle, till ett tjänstesamhälle.

Avslutningsvis diskuteras framtida ekonomiska och politiska scenarier. Hur kommer världsekonomin att gestalta sig framöver? Vilka länder styr utvecklingen och hur ska vi lösa många av mänsklighetens stora utmaningar?

Nu finns också en skrift om BRIC-länderna. Fråga i butiken!