Language:
  • På svenska
  • In English

Det svenska bidraget 2012

Den internationella federationen för medaljkonst FIDEM, Féderation Internationelle des Médailles, grundades 1937 av företrädare för statliga och privata tillverkare av medaljer.

Utställningen AVSLUTAD

Utställning 11 oktober och den 30 november 2012

På grund av världskriget gjorde verksamheten ett uppehåll under åren 1939-1945. Man hade då genomfört två kongresser. Sedan 1949 återkommer kongresserna vartannat år och är alltid förenade med en större utställning av samtida medaljkonst.

Mellan 30 och 40 länder brukar deltaga. Kongress med utställning har ägt rum två gånger i Stockholm (1955 och 1985). Den senaste anordnades 2012 i Glasgow i Skottland.

Vid den senaste utställningen visade tio svenska konstnärer upp sina verk. Nu visar vi, efter avslutad internationell utställning, Det svenska bidraget, en tradition sedan många år tillbaka.

De deltagande konstnärerna var följande:

Håkan Bull, Annie Winblad Jakubowski, Joze Strazar Kiyohara, Ernst Nordin, Kerstin Östberg, Thomas Qvarsebo, Annette Rydström, Joanna B. Troikowicz, Tuva Winblad och Christian Wirsén