Language:
  • På svenska
  • In English

Drömmar - ett medaljprojekt

Under våren 2009 genomfördes ett medaljprojekt med eleverna i klass Es1b på Södra Latins gymnasieskola i Stockholm.
En elev slutbehandlar sin medalj.<br />Foto Stina Arvas.
En elev slutbehandlar sin medalj.
Foto Stina Arvas.

Tillsammans med bildlärarna Benny Engman och Stina Arvas ledde skulptören Christian Wirsén projektet. I projektet ingick bland annat besök på Kungl. Myntkabinettet och i skulptörens verkstad.

Eleverna har arbetat med temat "Drömmar". Genom skisser och tankar kring ämnet har sedan idéer till medaljer vuxit fram.

Resultatet av projektet presenteras i tre montrar.

De fick också sätta ord på upplevelsen av själva projektarbetet. En elev sammanfattade sitt intryck med orden: Det var en rolig utmaning att försöka få plats med så mycket på en så liten yta.

 

OBS!!! Utställningen avslutad 20 januari 2010