Language:
  • På svenska
  • In English

Hån, smädelse eller propaganda?

Mynt och medaljer är avsedda att cirkulera bland många människor och då under legala förhållanden.

Sedan en lång tid har människor kopierat riktiga mynt och ändrat dem för tjäna sina egna syften. Det kan handla om att smutskasta en politisk fiende, en farlig motståndare eller någon som ses som en rival.

Utställningen AVSLUTAD

I de flesta fall har man ändrat den avbildades porträtt. Man har lagt till detaljer i bilden men texten har sällan förändrats.

Historiska exempel går att finna bland annat under reformationen. Under 15-1600-talen pågick en kamp mellan protestanter och katoliker, där man gärna ville jämföra påven med djävulen eller en narr.

I England utsattes riksprotektorn Oliver Cromwell under 1650-talet för nidbilder på medaljer. Det var rojalistiska motståndare som låg bakom dem.

Vår svenske kung Adolf Fredrik blev 1760 hånad i Svenska Pommern, under det s.k. pommerska kriget, genom att förses med en extra lång näsa på ett mynt. Osäkert om det är gjort med flit eller om det rör sig om ett misstag vid präglingen.

Under 1800-talet utsattes den franske kejsaren Napoleon III för förakt, särskilt efter den katastrofala förlusten i Sedan under kriget mot Tyskland 1870–1871. På myntet har han försetts med en tysk pickelhuva.

Dessa politiska budskap har sällan haft någon större framgång och har mest uppfattats som stötande inslag i samhället.

I dag har vi fått möta de hånfulla enkronorna där någon förlöjligar Sveriges statschef. Man kan diskutera moralen i en sådan här aktion. 

Anledningen till att vi ställer ut detta föremål är att vi får många frågor kring kronan. Vårt syfte är endast att peka på att företeelsen funnits tidigare och att tillmötesgå det publika intresset.

 

 

 

Påven med djävulsmössa