Language:
  • På svenska
  • In English

JORDEN VI ÄRVDE...

Påverkar klimatet ekonomin? Påverkar ekonomin klimatet? En växande ekonomi anses vara den ”stora boven” i klimatfrågan. När ekonomin växer använder vi mer energi och växthusgas bildas i atmosfären. Sedan 1970 har utsläppen av växthusgaser ökat med 70%.

Därmed förändras klimatet och förutsättningarna på jorden. Befolkningstillväxten, från 1 miljard år 1900 till drygt 6 miljarder år 2010, påverkar självklart miljö och klimat.

Naturliga förändringar är kontinentaldriften, vulkanisk aktivitet, variationer i solaktiviteten. Människan påverkar bland annat genom växthusgaser, exploatering av mark och aerosoler i atmosfären.

Idag följer vi det s.k. Kyotoprotokollet, en internationell överenskommelse från 1997, som innebär att världens länder ska minska utsläppen av växthusgaser.

FN:s  klimatkonferens genomfördes i Köpenhamn i december 2009. 15 000 delegater från 192 länder deltog. Målet var att enas om vilka åtgärder som måste vidtas för att stoppa den globala uppvärmningen.

Det handlar om att varsamt nyttja naturens resurser för att skapa bättre ekonomiska förutsättningar. För att motarbeta klimatförändringarna och rädda miljön måste alla länder göra stora ekonomiska uppoffringar.

 

BILD: The Choice is ours. Valet är vårt! Vi måste göra vad vi kan för att skapa en bättre miljö och en bättre värld.  Konstnär Ron Dutton.

 

Utställningen avslutad maj 2010