Language:
  • På svenska
  • In English

Kungl. Myntkabinettets utställningshistoria

Kungl. Myntkabinettet (KMK) kan föra sin historia tillbaka till 1572. Någon större omfattning fick inte samlingen förrän under 1600-talet. Under perioden 1794-1816 ingick KMK i det s.k. Kongl. Museum som fanns i Kungliga Slottet.

Första gången som mynten och medaljerna visades offentligt i Sverige var i samband med att riksantikvarien Bror Emil Hildebrand kunde färdigställa en offentlig utställning 1846 i Ridderstolpska huset på Skeppsbron.

År 1866 invigdes Nationalmuseum på Blasieholmen. Dit hade även övriga samlingar som tillhörde Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien flyttats, dvs det som snart kom att bli Statens Historiska Museum (SHM) och Kungl. Myntkabinettet.

Fram till 1940 hade Kungl. Myntkabinettet en utställning på bottenplanet i Nationalmuseum. SHM lydde under Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Kungl. Myntkabinettet kom att ingå som en avdelning inom SHM.

Den 1 juli 1975 skildes Kungl. Myntkabinettet och Medelhavsmuseet från Historiska museet. Myndigheten Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer bildades.

År 1996 flyttade Kungl. Myntkabinettet till nya lokaler på Slottsbacken 6, mitt emot kungliga slottet. Utställningarna öppnade på nytt den 11 juni 1997.

I januari 1999 bildades en ny myndighet, Statens historiska museer, i vilken Historiska museet, Kungl. myntkabinettet och Medelhavsmuseet ingick. Det sistnämnda museet fördes år 2000 över till myndigheten Världskulturmuseet.

I januari 2018 utökades Statens historiska museer till att omfatta fler museer, läs mer på shm.se

Här följer en förteckning över utställningar där Kungl. Myntkabinettet var helt eller delvis ansvarigt. Vi har, där uppgifter finns, angivit datum för utställningarnas öppnande. Ibland vet vi endast månaden eller i sämsta fall endast årtalet.

 

Kungl. Myntkabinettets utställningshistoria från 1928 till idag

1928-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2009

2010-2013