Language:
  • På svenska
  • In English

Utställningar 1930-1939

1930

Till Riksantikvarieämbetets 300-årsjubileum. Utställning i samarbete mellan RAÄ och SHM. Kungl. Myntkabinettets bidrag var ett par montrar med mynt och medaljer.

 

1931

Dr Otto Smiths donation till Kungl. Myntkabinettet. Dr Otto Smiths donation till Kungl. Myntkabinettet av antika mynt. Utställningen invigdes i juni. Katalog utgiven av KVHAA.

Konserveringsutställning. Utställning i samarbete mellan RAÄ och SHM.

Fynd från det äldsta Sigtuna. SHM, tillfällig utställning. .

 

1932

Vikingatida mynt.

 

1933

Återinvigning av Myntkabinettet i nya lokaler, ett långsträckt galleri i Statens historiska museum. Föremålen visas på ett nytt och mer pedagogiskt sätt.

 

1934

Eugen Erhardt. Arbeten av den i Sverige bosatte tyskfödde medaljkonstnären Eugen Erhardt. Erhardt visade ett antal medaljer, alla utförda till minne av Gustav II Adolf. Utställningen invigdes i oktober.

 

1935

Riksdagshistoriska utställningen. Utställning arrangerad av Nationalmuseum. KMK deltog med ett par montrar. I utställningskatalogen har Bengt Thordeman och Nils Ludvig Rasmusson skrivit dels om engelbrektstidens myntväsen dels om medaljer med riksdagsanknytning.

 

1936

Ungersk medaljkonst. Utställningen tillkom på Bengt Thordemans initiativ och med professor Bela Lefflers medverkan. Den anordnades av Föreningen för ungersk medaljkonst och invigdes i maj.

Utställning av nutida svensk medaljkonst. Den omfattade över 200 olika arbeten av 22 konstnärer.  Allt utställdes i Nationalmuseums antiksal. Medaljutställningen anordnades av KMK och Nationalmuseum i samarbete och invigdes 19 oktober. Katalog nr 1.

Gotländska silverskatter. Skatter från Valdemarstågets tid (guldmynt).

Årets nyförvärv till Kungl. Myntkabinettet. Detta år inleddes en presentation av nyförvärv. Det skulle bli en tämligen sporadisk tradition.

 

1937

Österrikisk medaljkonst. Utställningen var ett led i ett utbyte av svensk och österrikisk medaljkonst. Den invigdes i maj 1937 och visades även i Köpenhamn och Helsingfors.

Den stora silverskatten. Lohe-skatten. Myntutställning som ingick i en gemensam utställning över det stora fyndet från Lilla Nygatan i Gamla stan i Stockholm. Utställningen, som ordnades inom xxx efter det att fyndet gjordes, visades i Riksantikvarieämbetets Sessionsal. 

Nutida svensk medaljkonst. Vandringsutställning i samarbete med Nationalmuseum. Utställningen gick vidare till Konstmuseet i Ystad, Vikingsberg i Helsingborg, Värmlands museum, Norrköpings museum och Göteborgs museum. Därefter fortsatte den utomlands till Kunsthistorisches Museum i Wien och till Nationalmuseum i Budapest.

 

1938

Gustav V som människa och konung. Mynt- och medaljutställning som ingick i gemensam utställning med SHM. Ett flertal museer var inblandade vid byggandet av utställningen som tillkom som en hyllning till kungens 80-årsdag. Till jubileet fanns en festkommitté som radiologen Gösta Forssell presiderade över.

 

Tillbaka