Language:
  • På svenska
  • In English

Utställningar 1940-1949

 1941

Svensk klosterkultur. Myntutställning som ingick i gemensam utställning med SHM.

Minnesutställning över Hjalmar Stolpe. Myntutställning som ingick i gemensam utställning med SHM.

Nyförvärv av medaljer. I SHM:s hall mot Storgatan fanns utställt, i två montrar, de medaljer och plaketter som införlivades med samlingarna under år 1940. Utställning invigd i september.

 

1942

Medaljsalen, den första basutställningen i nya Statens Historiska Museum. Utställningen var ordnad efter klara linjer: Medaljens konsthistoria, Sveriges medaljhistoria och Svenska belöningsmedaljer. Utställningen invigd 12 maj. Katalog nr 2. ”…även om det inte är enbart min förtjänst, är det förstås roligt att få vara den första, säger antikvarie Bengt Thordeman i Statens historiska museum, vilken genom öppnandet av Myntkabinettets medaljsal i museet nybyggnad vid Narvavägen blivit den första av institutionens tjänstemän som fått visa sina talanger på det museitekniska området.” Stockholms-Tidningen 19 maj 1942

Lohe-skatten - mynten. Skatten förevisades tämligen omgående efter upphittandet i SHM:s lokaler. Detta var andra gången som skatten visades för allmänheten. Utställningen visades i det rum i vilket senare bl.a. världens mynt skulle visas.

 

1943

Erik Lindbergs medaljkonst - retrospektiv utställning invigd 3 maj. Katalog nr 3.

Modern italiensk medaljkonst. Medaljer var inlånade från Rom genom den italienska legationen i Stockholm (se citat i inledningen). Utställningen invigdes 9 oktober och gick sedan vidare till Malmö museum, Göteborgs Konstmuseum samt till Östergötlands och Linköpings stads museum (återskickades från detta museum 12 dec. 1944). Vid invigningen visades utställningen av medaljkonstnären Erik Lindberg och Otto G Carlsund.

 

1944

Modern finländsk medaljkonst.  Medaljerna inlånades från konstnärinnan Gerda Quist samt lektor J.J. Huldén i Åbo. Utställningen invigdes i juni 1944.

 

1945

Gösta Carell. Retrospektiv utställning, invigd den 21 november gick vidare till Köpenhamn 1946. Katalog nr 4. ”För den som vill föreviga sina anletsdrag, måste det onekligen kännas behagligt att i dessa tider med krig och eld titta på sig själv i silver eller brons…”.  Aftonbladet 21 november 1945.

Svenska myntsalen. Sveriges Mynthistoria, basutställning med en helt ny utställningsteknik med mynten överskådligt ordnade i tabellform och den ekonomiska utvecklingen skildrad på text- och bildtavlor ovanför mynten. Utställningen invigd 10 mars. Katalog nr 5.

 

1946

Ibero-amerikanska mynt.  KMK:s samling av kelt-iberiska präglingar och mynt från Syd- och Mellan-Amerika hade utökats kraftigt, bland annat genom generösa gåvor från Robert Robertson, New York, och detta var det första tillfället som mynten visades.  Utställningen invigdes 27 april.

 

1947

Elias Brenners liv och verk. Utställning med anledning av 300-årsminnet av Sveriges första numismatikers födelse, invigd 26 november och avslutad 7 januari 1948. Den visades i den sal som senare skulle bli Besittningsmyntrummet.

Nya svenska sedeltyper. Olika sedelförslag som på Riksbankens inbjudan utarbetas av ett antal utvalda konstnärer. Juryn bestod av professorerna Olle Hjortzberg och Otte Sköld samt riksheraldikern H. Fleetwood. Vinnaren var Mark Sylwan. Utställningen invigdes i KMK:s medaljsal 19 mars.

 

1948

Westfaliska freden. Utställning i samarbete med Livrustkammaren och Nordiska museet. Den visades i Nordiska museet. Katalog över minnesutställningen utgiven av Livrustkammaren och Nordiska museet.

 

Tillbaka