Language:
  • På svenska
  • In English

Utställningar 1950-1959

1950

Mina mynt berätta. Samlare visar sina klenoder.

Kungl. Mynt- och Justeringsverkets jubileumsutställning. Utställning i Mynt- och Justeringsverkets lokaler på Hantverkargatan 5 och invigdes av regenten Gustaf Adolf den 6 maj. KMK hjälpte till med ett flertal montrar. Minnesbok utgavs där KMK deltog med texter.

 

1951

De inlämnade tävlingsförslagen till ny prägel å rikets mynt. Utställning över myntförslag med anledning av att Gustaf VI Adolf blivit kung. Nils Ludvig Rasmusson satt i juryn och var ansvarig för utställningen.

Gustav V:s minnesutställning.  Ordens- och medaljmontrar ingick i utställning anordnad av Livrustkammaren. Katalog utgiven av Livrustkammaren. KMK hjälpte till med medaljmontrarna och katalogiseringen. Utställning i Livrustkammaren (då på Nordiska museet) och invigdes i november.

 

1952

Årets nyförvärv till Kungl. Myntkabinettet. I ett utställningsrum som senare skulle bli basutställning för besittningsmynten visades bl.a. moderna utländska sedlar och mynt som förvärvats genom våra beskickningar. Dessutom presenterade KMK:s Vänförening John Bernströms myntvågar som förvärvats. Utställningen invigd under hösten.

 

1953

Myntskatten som pojkarna fann i Bålsta. Under en stubbe i ett sandtag i Bålsta hittades en myntskatt från omkring år 1600. Skatten förevisades tämligen omgående efter upphittandet.

 

1955

FIDEM - Modern medaljkonst. Ca 1200 medaljer från 23 länder visades i SHM:s lokal för tillfälliga utställningar i museets bottenvåning. Detta var den fjärde av de stora F.I.D.E.M-utställningar som ordnats efter andra världskriget. Den första hölls i Paris 1949, den andra i Madrid 1951 och den tredje i Rom 1953. Utställningen invigdes i september. Katalog. Se NNUM 1955 nr 7 och 8.

Besittningsmyntssalen. Basutställning i KMK. Textare (Stig Åke Möller) och figurmålare (Olof Laurelius) utförde dekorativa tablåer med figurer, kurser och valörer för utställningen om våra besittningsmynt.

 

1956

Alvastra. Utställning i samarbete med SHM. Ingrid Swartling ansvarade för utställningen och Nils Ludvig Rasmusson samt Lars O. Lagerqvist ordande montrar med mynt i Medaljsalen.

Dala-Järna. Den vikingatida skatten från Dala-Järna utställdes nedanför högaltaret, inne i kyrkan. Lars O. Lagerqvist ansvarade för utställningen.

 

1957

Utgrävningsfynden från Alvastra. En utställning som visades i medeltidsutställningen i SHM. KMK ansvarade för flera montrar med mynt (i Alvastra hade ca 1650 mynt från 1100-talet till modern tid påträffats). Utställningen invigdes den 6 december 1957.

 

1958

Utgrävningsfynden från Alvastra. Efter utställningens stängning i SHM den 28 februari 1958 flyttades myntmontrarna till KMK:s utställning. 

”Veckans föremål”. Nyförvärvade grekiska mynt. SHM hade en serie småputställningar som gick under namnet ”Veckans föremål”. Den 30 mars fick KMK tillfälle att visa tio stycken nyinköpta grekiska mynt bl.a. en tetradrachm från Syrakusa från tiden ca 520 f.Kr. och en tetradrachm från Ainos ca 461-458 f.Kr. Montern var utställd i SHM:s entréhall. 

”Veckans föremål”. Kungl. Vitterhetsakademiens medaljer 1753-1755. Utställning i monter i SHM:s entréhall invigd 4 maj.

”Veckans föremål”. Myntskatten från Svärdsjön, Dalarna. Här visades en myntskatt innehållande 149 riksdalermynt, mest tyska och nederländska, påträffad år 1917. Skatten visades i monter i SHM:s entréhall. Utställningen invigdes 5 juli. 

”Veckans föremål”. Barbarmynt och dess förebilder. Mynt från tiden kring Kristi födelse. Mynten visades i monter i SHM:s entréhall. Utställningen invigdes 3 augusti.

”Veckans föremål”. Sällsynta anglosaxiska mynt. Här visades bl.a. fem exemplar av Ethelred II:s ”Agnus Dei-mynt”. i monter i SHM:s entréhall. Mynten visades i monter i SHM:s entréhall. Utställningen invigdes 31 augusti. 

”Veckans föremål”. Fem porträttplaketter av skulptören Per Hasselberg visades i monter i SHM:s entréhall. Utställningen invigdes 1 november. Se NNUM 1958 nr 10 s. 209.

 

1959

Mynten berätta om det gamla Israel. En vandringsutställning som närmast kom från den Kgl Mønt- og Medaillesamling i Köpenhamn. Utställningen invigdes den 14 februari.

”Veckans föremål”. Gunvor Svensson-Lundkvists medaljer 1951-1959 visades i monter i SHM:s entréhall. Utställningen invigdes 15 mars.

Erik Lindberg, som medaljgravör. Medaljer utförda av Erik Lindberg visades i en utställning i Kungl. Bibliotekets visningssal. Samarbete med KMK. Våren.

Besittningsmyntsalen. Svenska besittningsmynt, basutställning med samma utställningsform som i Svenska mynthistorien (1945). Här visades bl.a. den svenska myntningen i Baltikum, Preussen och Tyskland under Sveriges "stormaktstid". Utställningen invigd xxx. Katalog nr 8. Se NNUM 1960 nr 1 s. 1-4.

”Ad patriam illustrandum.” Den internationella ICOM-kongressen i Stockholm i början av juli föranledde SHM att anordna en tillfällig utställning som behandlade svensk fornforskning och fornminnesvård. KMK visade bl.a. medeltidsmynt och ett av drottning Lovisa Ulrikas mynt- och medaljskåp. Utställning invigd i oktober.

”Veckans föremål”. Eugen Erhart. Ett urval av Erharts medaljer i monter i SHM:s entréhall. Utställningen invigd 11 oktober.

 

Tillbaka