Language:
  • På svenska
  • In English

Utställningar 1960-1969

 1960

Myntutställning i Skövde museum.  Skövde museum fick, efter ett ingripande från Riksantikvarieämbetets överantikvarie Karl-Alfred Gustawsson hjälp av KMK. Man önskade en uppordning av museets myntsamling samt en utställning. Denna genomfördes av Lars O. Lagerqvist. En del av mynten hade hittats 1927 i samband med restaureringen av Skövde kyrka. Utställningen invigdes 27 mars.

”Veckans föremål”. Braunschweigska praktmynt. Sju praktmynt eller s.k. löser från 1600-talet visades i monter i SHM:s entréhall. Utställningen invigd den 20 februari.

 

1961

Präglade spelbrickor. KMK arrangerade en mindre utställning i Nordiska museets hall över skriftställaren John Bernströms spelbrickor. Utställningen invigdes i februari.

Gotlands mynt efter 1361. Den danska tidens mynt utställdes i SHM 6 maj 1961. Senare på året överfördes utställningen till Gotlands fornsal i Visby för att ingå i en större utställning med anledning av 600-årsjubileet, 1361-1961.

Banksedeln 300-årsjubileum (Stockholms Banko 1661-1961). Svenska Handelsbankens skyltfönster i huvudkontoret vid Kungsträdgården användes i samband med jubileet. KMK och SHM arrangerade fönstren. Utställning under sommaren.

 

1962

Tävlingsutställning: en myntsamlare tävlar. Privata samlingar som belyste 21 ämnen från antiken till nutid. Bland annat Bertil af Klerckers riksdalrar. Utställningen invigd 8 oktober.

 

1963             

"Cirkelns poesi" - medaljer och medaljförsök 1955-1962. Olle Adrins medaljer i acrylglas, marmor och aluminium. Det var konstnären själv som arrangerade utställningen i KMK:s lokaler. Sammanlagt utställdes drygt 100 medaljer. Utställningen invigd 16 februari. 

FIDEM - det svenska bidraget. Svenska medaljer visade vid den internationella medaljutställningen i Haag. Utställningen invigd 14 september.

Örebro länsmuseum. Numismatisk basutställning som arrangerades av KMK genom Nils Ludvig Rasmusson och C.G. Hesselblad. Utställning invigdes under hösten.

J.C.Hedlinger. I samarbete med Nordiska museet byggde KMK en utställning över medaljkonstnären J.C. Hedlinger som visades i Nordiska museets lokaler. Utställningen omfattande mynt och medaljer, böcker och verktyg och invigdes den 27 april.

 

1964

Danskt i Historiska museet - Åtta temata. Som ett led i de danska kulturveckorna arrangerade SHM och KMK åtta små utställningar i Stockholm som belyste det dansk-svenska kulturförbindelserna under 5000 år. Utställningen invigdes 23 februari. I utställningen ingick flera montrar med medaljer från KMK. Katalog utgiven av SHM.

Kungl. Svea hovrätts 350-årsjubileum. Från KMK:s samlingar utställdes ett plåtmynt på 8 daler sm samt 14 porträttmedaljer över hovrättspresidenter från 1600-talet till nutid. Även falska mynt och sedlar utställdes samt material från rättegångar mot penningförfalskare. Nils Ludvig Rasmusson medverkade i utställningskatalogen. Utställningen invigdes den 14 november.

 

1965

 

1966

Innanför historiens portar. Utställning arrangerad av SHM. Den tillkom med anledning av utgivandet av de tre första banden av bokverket ”Den svenska historien” (Forntid, Medeltid och Nyare tid till 1611). Numismatiken representerades av 3 montrar (Våra äldsta myntpräglande kungar, Myntskatter från 13-1500-talen samt Löner och priser 1550).

Brädspel och brädspelsbrickor. Månadens föremål. Utställningsmonter i  SHM, bottenvåningen.

Christina, drottning av Sverige. Utställning på Nationalmuseum i samarbete med Kungl. Biblioteket, Husgerådskammaren, Livrustkammaren, Riksarkivet och KMK. KMK ställde ut medaljer. Utställningen invigdes 29 juni. Katalog utgiven av Nationalmuseum.

Slaget vid Hastings. Mindre utställning i SHM där även mynt från KMK ingick. Invigdes 14 oktober.

Silverskatten från Karls, Tingstäde socken, Gotland. Nyfunnen vikingatida skatt som visades i montrar i KMK. Utställningen invigdes 20 november.

Bankmuseet på Sturegatan i Stockholm. Museet skapades av Ernst Nathorst-Böös, senare förste antikvarie vid KMK. Detta museum ägdes av Svenska Handelsbanken men föremålen såldes till KMK 1974. Museet invigdes 8 oktober.

 

1967   

Mälareprovinsernas bank. Utställning som visade bankens sedlar.

Saltskogsskatten – myntfyndet vid Södertälje. Liten utställning invigd 25 maj.

Modern polsk medaljkonst. Utställningen lånades från Muzeum Sztuki Medalierskiej i  Wroclaw i Polen och invigdes 5 september. Ett hundratal moderna polska medaljer och ca 20 medaljförslag i skissform av då verksamma konstnärer.

Antiken. En utställning som arrangerats på Nationalmuseum som en hyllning till H.M. Konungen Gustaf VI Adolf på hans 85-årsdag. KMK visade i ett rum fem montrar med kungens grekiska mynt och i ett annat rum två montrar med romerska mynt. Utställningen invigdes den 5 september.

FIDEM – Internationell utställning av medaljkonst. Utställning i Paris under september.

 

1968

FIDEM - Det svenska bidraget som varit utställt i Paris. Moderna svenska medaljer.Utställning visades i Historiska museets entréhall i april.

Sveriges Riksbank 300 år. Utställningen visades i SHM:s lokaler för tillfälliga utställningar. Torgny Lindgren var utställningskommissarie. En bok om Riksbankens sedlar utkom i samband med utställningen. Utställningen invigd 15 maj.

Axel Wallenberg. Medaljer, skisser och porträtt. Utställningen visades i SHM:s medeltidsutställning p.g.a. lokalbrist och invigdes 28 maj. Katalog nr 9. 

Modern finsk medaljkonst. Utställningen invigd 24 september. Katalog nr 10.

Kungl. Myntkabinettets Vänner 1948-1968. Jubileumsutställning i Medaljsalen. Denna utställning presenterade många av de föremål som Vänföreningen skänkt till museets samling.

Den ärbara vällusten - mat och dryck i forntid och nutid. I samarbete med Gastronomiska Akademien och SHM. Cirkelrund monter med tårtbitsindelning om matpriser och 40 st svenska mynt från 1200-talet till 1860-talet. Lars O. Lagerqvist var utställningskommissarie och Yngve Gamlin utställningsarkitekt. Utställningen såldes sedan till Göteborgs Historiska museum och visades i Skansen Kronan.

 

1969

Myntskatten från Hålta.

Myntinskrifter från vikingatiden.

Myntskatten från Karolinska sjukhuset. I mars 1969 upptäcktes vid arbeten 150 NO om Karolinska sjukhusets huvudingång (Solna) en mycket stor skatt på 6560 mynt, Sten Sture d.ä. till Karl IX (1606). Utställningen invigd i oktober.

Österrike - Sverige - Finland. Modern medaljkonst. Samarbete mellan "Medailleurschule der Akademie der bildenden Künste", Wien, Ateneum i Helsingfors, Gillet för medaljkonst i Finland och KMK. Utställning invigd i november.

Ur Guldmyntets historia. En utställning som visade i Skandinaviska Banken, Stockholm. Utställningen var baserad professor Segerdahls samling med en del kompletteringar från KMK. En skrift med samma titel utgavs.

Myntutställning på Ostermans i Stockholm. Hirsch Mynthandel AB utställde under första hälften av november på antikmässan i Ostermans marmorhallar. De eleganta montrarna hade ritats av konstnären Yngve Gamlin. Efter inbjudan av direktör Harry Glück hade två montrar reserverats fö Kungl. Myntkabinettet respektive Bankmuseet.

 

Tillbaka