Language:
  • På svenska
  • In English

Utställningar 1980-1989

 1980             

Säkerhetstryck. Utställning i samarbete med Kungl. Biblioteket.

Mynt och medaljer från Israel. Hela materialet inlånat från Israel. Ansvarig för utställningen var Ulla Westermark. Utställningen invigd under våren.

”…att hela världen skulle skattskrivas.” En julutställning som visade mynt från bibeltexter ur Nya testamentet. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Utställningen invigd 23 december.

 

1981

Nordiska arkeologer på medalj. Utställning i SHM:s utställningshall. Ansvariga för utställningen var Harald Nilsson och Jan-Peder Lamm.

När guldmyntfoten slant. Om pris- och löneutvecklingen under perioden 1930-1981. Ansvarig för utställningen var Ernst Nathorst-Böös och Harald Nilsson. Utställning i Medaljsalen.

Samlare ställer ut - Myntets dag. Utställning och föredrag i samarbete med Svenska Numismatiska föreningen i SHM:s lokaler. Utställningen invigd 20 mars.

Mynttillverkning. Utställningen visades i Postgirots kassaexpedition, Stockholm.

Aktiebrev. Utställningen blev en vandringsutställning och gick till l PK-banken i Örebro, Sparbanken i Karlshamn och Götabanken i Eskilstuna.

Dolda skatters hemlighet. Monter utförd av KMK till SHM:s vikingautställning, ett specialarrangemang kring mynt och myntfynd under en dag, 18 oktober.

Sparbössor.  Utställningen visades i PK-banken i Stockholm.

 

1982             

Kärlekskonst - äktenskapsmedaljer. Ansvarig för utställningen var Carl Arfvidsson. Utställningen invigd 16 februari.

Kopparbergs enskilda bank . Utställningen visades i Götabanken i Falun, invigd 13 mars.

Från skiss till medalj. Utställningen invigd 23 september.

Efter Lützen. Gustav II Adolfs minne i mynt och medaljer. Utställningen invigd 6 november. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Katalog nr 22.

Vikingatida myntfynd från Digeråkra, Barlingbo socken, Gotland.  Ansvarig för utställningen var Elsa Lindberger.  Monterutställning i svenska myntsalen.

Från Asar till Vasar. 1000 år i Sverige. KMK deltog med några montrar med mynt i utställning arrangerad av SHM. Utställningen invigd i slutet av april.

Mynt med andra ögon. Ansvarig för utställningen var Harald Nilsson. Vandringsutställningen, avsedd för synskadade, fick hedersomnämnande vid utställning i Stavanger, Norge. Utställningsarkitekt Jan Polasek. Utställning invigd 11 maj.

 

1983             

Västra kalifatets mynt i svenska fynd. Ansvarig för utställningen var Bengt Hovén. Skärmutställning som fortsatte som vandringsutställning.                   

Gösta Carell, medaljkonstnär. Ansvarig för utställningen var Ernst Nathorst-Böös. Utställningen invigd 10 april. 

Luthermedaljer. Utställning anordnad till 500-årsminnet av Martin Luthers födelse.

Gerda Quists medaljer. Utställningen invigd december.                 

 

Utställningen var stängd under en längre period pga rånöverfall och stöld i basutställningen ”Världens mynt”.

Det följande året skedde ingen annonsering eller information om utställningarna på grund av anbefallda besparingsåtgärder. Detta innebar att endast mindre utställningar kunde byggas.

 

1984             

Mynt och ekonomi i Siam. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Monterutställningen invigd januari.                      

Svenska brukspolletter. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Monterutställningen invigd februari.                     

Medaljer över Magnus Stenbock. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Monterutställningen invigd mars.          

Jenny Lind på medaljer. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Monterutställningen invigd maj.  

 

1985

FIDEM - Modern medaljkonst  i Garnisonens entré - internationell medaljutställning. Ansvarig för utställningen var Ernst Nathorst-Böös, Ulf Nordlind och Támas Sárkány. Katalog nr 23.

Sveriges framväxt speglad i mynt och medaljer. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Monterutställning invigd 18 mars.

Svensk medaljkonst 1955-1985. Utställning anordnad i anslutning till FIDEM-kongressen. Ansvarig för utställningen var Tamás Sárkány. Utställningen invigd xx

Sedlar på skämt och allvar. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Monterutställningen invigd september.

Ur Kungl. Myntkabinettets samling av elfenbensmedaljonger. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Monterutställningen invigd juni.      

 

1986

Nicaragua i miniatyr - mynt och sedlar. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Samarbete med SHM. Utställningen anordnad i SHM:s lokaler, invigd januari.

Guldskatten från regalskeppet Kronan. Ansvarig för utställningen var Monica Golabiewski Lannby. Utställning i rummet för Världens mynt, invigd 28 februari. Den gick senare vidare till länsmuseet i Kalmar. Katalog nr 24 (även på engelska) samt stencil över de utställda föremålen.

Frankrike över haven. Sedlar från franska besittningar. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn.  Monterutställningen invigd januari.

Svenska personmedaljer skänkta ur Sven Svenssons samling. Ansvarig för utställningen var Támas Sárkány.  Utställningen invigd maj.

Årets nyförvärv till Kungl. Myntkabinettet. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Utställningen invigd december.

Biskopsmynt från medeltiden. Ansvarig för utställningen var Elsa Lindberger. Utställningen invigd 18 december.

Filateli och Numismatik. Utställning i samarbete med SNF i Älvsjömässan i anslutning till frimärksutställning Stockholmia 86 i samband med Postverkets 350-årsjubileum. I utställningen visades frimärken med mynt- och medaljmotiv samt förlagorna, dvs de riktiga mynten och medaljerna. Samtidigt utställdes ett av drottning Lovisa Ulrikas mynt- och medaljskåp. Utställningen invigd 29 augusti. Ansvarig för utställningen var Ulf Nordlind och Ian Wiséhn. Katalog.

 

1987

Tidiga svenska aktiebrev. Utställning anordnad i rummet för Världens mynt. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Invigd i mars.               

Sparandet förr och nu. En vandringsutställning tillsammans med Sparbanksföreningen. Utställning invigdes i Gallerian på Hamngatan i Stockholm. Ansvarig för utställningen var Ingvar Körberg och Ian Wiséhn.

Årets nyförvärv till Kungl. Myntkabinettet. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Utställningen invigd december.

David Wretling, medaljkonstnär 1934-1984. Utställning anordnad i rummet för Världens mynt. Ansvarig för utställningen var Thom Braunerhielm. Invigd 8 december.   

 

1988

FIDEM -Det svenska bidraget till medaljutställningen i Colorado Springs. Ansvarig för utställningen var Támas Sárkány. Utställningen invigd i mars.

Axel Wallenbergs medaljer. Utställning i Millesgården, i samarbete mellan KMK och Millesgården. Ansvarig för utställningen var Támas Sárkány.                    

Kyss Karlsson - en liten utställning om medaljen som gjordes i Italien i anslutning till det s.k. "Hammarbymordet".  Monterutställning i Garnisonens entré. Ansvarig för utställningen var Támas Sárkány.

Ur dolda gömmor. En provutställning med tio temata (mynt från Pergamon, sparbankshistoria, Jonas Bagge – sedeltryckare, premonetära betalningsmedel, Carl Johann Hedlinger m.m.), inför den planerade flytten av museet. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Utställningen invigd 8 september.

Årets nyförvärv till Kungl. Myntkabinettet. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Utställningen invigd december.

 

1989

Statsbudgeten under 400 år. Utställning i Riksdagshusets sammanbindningsbana och senare i Garnisonen. Utställningen invigd 10 januari. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Katalog nr 25.

Franska revolutionen 1789-1799. Ansvarig för utställningen var Támas Sárkány och Ian Wiséhn. Utställningen i Medaljsalen, invigd 14 juli. Katalog nr 26.

Medaljer från Australien. Andro och Michael Meszaros. Ansvarig för utställningen var Támas Sárkány. Utställningen i Medaljsalen, invigd 30 september.

Berndt Helleberg - medaljer. Ansvarig för utställningen var Támas Sárkány. Utställningen i Medaljsalen, invigd 2 november.           

Ur berg i börs - en utställning i samarbete med Staatliche Kunstsammlung, Dresden och Tekniska museet. Utställningen invigdes i Tekniska museet. Vandringsutställning till Sala, Falun och Malmö. Ansvarig för utställningen var Harald Nilsson. Katalog nr 27.

Årets nyförvärv till Kungl. Myntkabinettet. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Utställningen invigd i december.

Myntfynd från Uppland. Ansvarig Eva Wiséhn.

 

Tillbaka