Language:
  • På svenska
  • In English

Utställningar 1990-1999

 1990

Det europeiska arvet speglat i mynt och medaljer. En utställning som belyser Europarådets medlemsländers pengar. Ansvarig för utställningen var Lars O. Lagerqvist. Katalog nr 28.

Sparbankernas historia. Vandringsutställning invigdes 1 november i Nya Sparbanken i Västerås i samband med Sparbanksrörelsen årligen återkommande konferens ”Det ekonomiska läget”. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Utställningen gick sedan vidare till Dalarnas museum 14 april. Katalog nr 29.

Skänklåt och skillingtryck - kring den folkliga musikalitetens framdragande. Sommarutställning med anledning folkmusik- och dansåret 1990, invigd 1 juni.  Ansvariga för utställning var Monica Golabiewski Lannby och Catarina Schoerner. Stencilerad katalog.

Ryssland i uppror - sedlar från inbördeskriget 1917-1921. Ansvarig för utställningen var Ian Wisehn. Utställningen invigd till hösten.

Årets nyförvärv till Kungl. Myntkabinettet. Utställningen invigd i december.      

Myntfynd från Dalarna. Ansvarig Eva Wiséhn.

Myntfynd från Närke. Ansvarig Monica Golabiewski Lannby.

 

1991             

Pengalek. Ansvarig för utställningen var Chatarina Schoerner och Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt Jan Polasek. Utställning invigd  30 januari.     

LAGOM - 300-årsminnet av Johann Carl Hedlingers födelse. Ansvarig för utställningen var Tamás Sárkány. Utställningen invigd 28 mars.

Carl von Linné. Blomsterkonungen i Norden. Utställning i Kulturhuset Blohmé i Älmhult och i IKEA Varuhuset i Älmhult, invigd 11 maj. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Utställningsarkitekt Jan Polasek. Katalog nr 30 bekostades av IKEA..

Årets nyförvärv till Kungl. Myntkabinettet. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Utställningen invigd i december.

 

1992             

Gustav III:s medaljhistoria. Ansvarig för utställningen var Tamás Sárkány. Utställningen invigd 27 mars. Katalog nr 31.                  

Sparbössor - sparbössans historia under 2000 år. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Utställningen invigd 16 juni. Katalog, utgiven i samarbete med Sparbankerna.

Trumf på hand - en utställning om svenska spelkort. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Utställningen invigd 6 augusti. Katalog nr 32.

Ecuador, jorden och guldet. KMK deltog med ett par montrar med mynt och sedlar i SHM:s utställning. Ansvarig för KMK:s del i utställningen var Ian Wiséhn.

Årets nyförvärv till Kungl. Myntkabinettet. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Utställningen invigd i december.

Myntfynd från Härjedalen, Jämtland och Medelpad. Ansvarig Eva Wiséhn.

 

1993

Göteborgs hjärta och stolthet. Utställning byggd av KMK, om SE-Bankens historia och staden Göteborgs ekonomiska utveckling, invigd 25 februari i Chalmerska  huset,  Bankmuseet, i Göteborg. Katalog.

Årets nyförvärv till Kungl. Myntkabinettet. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Utställningen invigd i december.

 

1994

Årets nyförvärv till Kungl. Myntkabinettet. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Utställningen invigd i december.

 

1995-1996

KMK stängt på grund av flytt till nya lokaler på Slottsbacken 6

 

1996

Årets nyförvärv till Kungl. Myntkabinettet. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Utställningen invigd i december.

 

1997

Kvinnliga motiv på sedlar. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Utställning på Kungliga Slottet i samarbete med Husgerådskammaren. Utställningen invigd 6 juni.

KMK:s nya utställningar på Slottsbacken invigdes av H.M. Konungen den 11 juni.

Årets nyförvärv till Kungl. Myntkabinettet. Ansvarig för utställningen var Ian Wiséhn. Utställningen invigd i december.

 

1998

Under kulturhuvudstadsåret var KMK värd för flera konstutställningar under samlingsnamnet Arkipelag : "The Dark Side of the Moon", "Möte", Neue Soldaten" och "Blue Vision".

Samlarens klenoder. I samband med SNF:s 125-årsjubileum visade nio enskilda samlare klenoder ur sina samlingar. Ansvarig för utställningen var Torbjörn Sundquist. Utställningsarkitekt Jan Polasek. Utställningen invigd 4 december. Katalog utgiven tillsammans med SNF.     

 

1999

Gunvor Svensson Lundkvist - medaljkonst. Ansvarig för utställningen var Richard Kjellgren. Utställning invigd  5 februari av Claes Wirsén. Katalog.

Världens första euro. Ansvarig för utställningen var Ulrika Bornestaf. Monterutställning invigd i mars.                    

Myntskatternas magi. Utställning om myntskatter funna i Sverige, basutställning, invigdes av Julius Hagander den 28 april. Ansvariga för utställningen var Mona Golabiewski Lannby och Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne.

Spara i bössa och bank - från de första sparbankerna och jordbrukskassorna. Utställningen var en komplettering till basutställningen Sparandets historia. Ansvarig för utställningen var Cecilia Eriksson. Utställningsarkitekt Jan Polasek. Utställning invigd av Bo Dockered 15 juni.

P.G.Thelander - medaljer. Utställning invigd 8 oktober. Utställningen invigdes av professorn i konstvetenskap Bo Grandien. Ansvarig för utställningen samt utställningsarkitekt var Anna-Lena Carne. Katalog nr 33.               

Tid är pengar - millennieutställning. Utställning anordnad i nya Medaljsalen. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Invigd 17 december.                  

Milleniedagarna i Gamla stan - Spelkort och spelpenningar. Utställning invigd  27 december.    

 

Tillbaka