Language:
  • På svenska
  • In English

Utställningar 2000-2009

 2000

Jazzmusiker på medalj. Ansvarig för utställningen var Torbjörn Sundquist. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Utställning invigd 28 januari. Till utställningen anordnades en serie jazz-konserter. Katalog nr 34. 

Gyllene mynt och flöjten från Divje Babe - pengar från Slovenien. Hela utställningen var ett inlån från Nationalmuseet i Ljubljana. Utställning invigd 26 maj. KMK gjorde an mindre utställningsdel över skalden Carl Snoilsky som härstammade från Slovenien. Katalog nr 35.

Galenpannan - Gustav IV Adolf i porträttkonsten. Utställning på Gripsholm i samarbete med Nationalmuseum, invigd 27 maj. Katalog utgiven av Nationalmuseum och med bidrag från KMK.

Silver, siden och sändebud. Utställningen ingick i ett samarbete mellan Sveriges museer, arkiv och bibliotek under projektnamnet Sverige och den islamiska världen - ett svenskt kulturarv. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Invigd 21 juni. Katalog gemensam för projektet.

Myntfynd i Blekinge. Utställning med anledning av färdigställd publikation inom projektet Sveriges Mynthistoria, nr 9. Ansvarig för utställningen var Nanoushka Myrberg.  Kalejdoskåpet.

Mera klöver. Ansvarig för utställningen var Monica Golabiewski Lannby. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Utställning om svenska spelkort invigd 20 oktober.

 

2001             

Arkitektur och makt. Utställning i anslutning till Arkitekturåret. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Invigd 30 mars.

En historia om spekulation - från tulpanlök till IT-bubbla. Ansvarig för utställningen var Marie-Astrid Voisin. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Utställning invigd 16 maj.               

Stjärnglans - filmens stora på medalj.  Ansvarig för utställningen var Torbjörn Sundquist. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Utställning invigd av filmkrönikören Nils-Petter Sundgren den 18 september. Katalog nr 36.

"Jag vill smyga så tyst, så tyst genom livet" - Fredrika Bremer 1801-2001. Utställning till 200-årsminnet av Fredrika Bremers födelse. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Kalejdoskåpet.

FIDEM - de svenska bidraget till den internationella utställning i Weimar. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne.

Nickel - Satans koppar. Utställning till 250-årsminnet av nickelmetallens upptäckt av svensken Axel Fredrik Cronstedt 1751. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Kalejdoskåpet.

 

2002

Vi minns Astrid Lindgren. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn. Monterutställning med anledning av författarinnans död, invigd 5 februari.

Axplock ur samlingarna. Monterutställning invigd 14 februari.

Nordiska spelen 100 år. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn. Utställning till 100-årsminnet av Nordiska spelen, presenterad i Kalejdoskåpet.

"500 mynt i ett spadtag". Utställning om ett stort myntfynd på Söder i Stockholm. Ansvarig för utställningen var Monica Golabiewski Lannby. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Kalejdoskåpet.

Rosens år. Ansvarig för utställningen var Monica Golabiewski Lannby. Utställning med anledning av Rosens år. Kalejdoskåpet.

100 år med de rätta figurerna - Öbergs spelkort 1902-2002 . Utställning invigd 17 juni. Katalog utgiven i samarbete med Esselte. Ansvarig för utställningen var Monica Golabiewski Lannby. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne.

Euro - en utställning med anledning av införandet av euron inom EU. Katalog nr 37.

Harry Potter - mynt över bokhjälten. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Monterutställning utanför Medaljsalen.

"Är vi inte alla bröder" - slaveriet på medaljer, mynt och sedlar. Utställning utanför Medaljkonsten på plan 2. Ansvarig för utställningen var Monica Golabiewski Lannby. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne.

"När polletten föll ner". En utställning över Stockholmspolletter med anledning av Stockholm 750 år. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Utställning invigd 31 maj.

Spillingskatten - världens största vikingatida skatt. Utställning i samproduktion med SHM och visad  i Stensalen på SHM, invigd 17 juni.

"För skönhets skull" - kvinnomotiv på sedlar. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn och utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Utställning invigd 9 december.

Rigas mynthistoria. Utställning i  Riga i samarbete med Sjöhistoriska museet.

 

2003

Häftlinge - Hitlers ofrivilliga falskmyntare. Ansvarig för utställningen var Martin Ekdahl. Utställning i Kalejdoskåpet, invigd 27 januari.                 

Ernst Nordin - medaljutställning. Ansvarig för utställningen var Marie-Astrid Voisin. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Utställning invigd av Beate Sydhoff den 15 februari. Katalog nr 38.

FIDEM - de svenska bidraget till den internationella medaljutställningen i Paris. Ansvarig för utställningen var Marie-Astrid Voisin och Eva Wiséhn. Utställning invigd 4 mars.

S:t Petersburg 300 år. Utställning med mynt och medaljer med anknytning till den ryska staden. Ansvarig för utställningen var Inger Hammarberg. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Kalejdoskåpet 3 april – 15 juni.

Sedelutställning. Utställning i samarbete med elever från Hässelby gymnasium Eleverna hade själva gjort förslag till annorlunda sedlar. Invigd 7 maj.

Visa mig vägen - Heliga Birgitta. I samband med Birgitta-jubileet skapades en utställning som inträngdes i basutställningens alla delar. Samtida mynt, pigrimsmärken och senare tiders medaljer  visades. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Utställningen invigdes av museimannen Göran Tegnér den 28 maj. Katalog nr 39.

Myntfynd från Halland. Utställning med anledning av färdigställd publikation inom projektet Sveriges Mynthistoria, nr 10. Ansvarig för utställningen var Ulrika Bornestaf. Kalejdoskåpet 19 juni-20 oktober.

Grillfest - Bilklubbarnas kylarmärken. Utställning med inlånat material från privatsamlare. Invigd av Janne Sernesjö den 4 september.

1453 - året då världen upphörde - till 550-årsminnet av Konstantinopels fall. Ansvarig för utställningen var Inger Hammarberg. Utställning i Kalejdoskåpet 24 oktober-15 februari.

Carl Snoilsky - en skald bland böcker och mynt. Ansvarig för utställningen var Göran Wahlqvist. Utställning utanför Lovisa Ulrikas bibliotek, invigd 29 november. Katalog utgiven i samarbete med Svenska Numismatiska föreningen och Göteborgs universitets bibliotek.

 

2004

Argentina - "silverlandet - en utställning om Argentinas pengar under 400 år. Ansvarig för utställningen var Kristina Svedin. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Utställning invigd 30 januari.

Tre kronor- inte bara en blygsam summa pengar. Ansvarig för utställningen var Monica Golabiewski Lannby. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne.Utställning i Kalejdoskåpet 21 februari-15 september.

Myntfynd från Bohuslän. Monterutställning i förrummet till Myntskatternas magi, med anledning av färdigställd publikation inom projektet Sveriges Mynthistoria, nr 11. Ansvarig för utställningen var Richard Kjellgren. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne.

Das Vermächtnis der Mittagsfrau - sorbisk konst. Utställning i samarbete med Vattenfall, invigd 5 april. Katalog utgiven av Vattenfall. 

Öppet hus i Tumba bruk. I samarbete med Statens Fastighetsverk. Skärmutställning i Tumba bruk den 15 maj.

Olympiska tecken. Utställning invigd 17 juni. I utställningen, som invigdes av TV-reportern Bosse Hansson, visades minnen från olympiska spelen i Stockholm 1912 och 1956. Ansvarig för utställningen var Torbjörn Sundquist. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne.Katalog nr 40.

Johan Ludvig Runeberg –” Högt bland Saarijärvis moar…”. Utställning  med anledning av 200-årsminnet av författarens födelse. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn. Kalejdoskåpet 1 oktober -14 december.

Harry Martinsson – till hundraårsminnet av en poets födelse. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn. Utställning i Kalejdoskåpet, invigd  1 juli.

Ron Dutton – ”From Landscape to Lunarscape”. Medaljer av den brittiske konstnären Ron Dutton med miljö och rymdtema. Ansvarig för utställningen var Marie-Astrid Voisin. Utställningsarkitekt Roberto Murino. Utställning invigd 17 september. Katalog nr 41.

I hjärtat av Iran. Mynt och sedlar från det gamla Persien och det moderna. Utställning i förrummet till ”Myntskatternas magi”. Ansvarig för utställningen var Inger Hammarberg, Gert Rispling och Jasir Jehangir. Utställningsarkitekt  Feisal xx.  invigd 10 november. Katalog nr 42.

Samuel August Andrée – Till minnet av en polarforskare”. Utställning till 150-årsminnet av Andrées födelse 1854. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Kalejdoskåpet 15 december- 15 april.

 

2005

Den andra sidan av medaljen. Tre medaljkonstnärer , Annie Winblad-Jakubowski, Christian Wirsén och Jose Strazar Kiyohara, speglade i sina samtida verk. Ansvarig för utställningen var Marie-Astrid Voisin. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne.  17 juli-30 september.

Höganäs – inte bara krus. Höganäs bruks historia speglad genom aktiebrev, medaljer, polletter och inlånade keramiska föremål. Utställning i ”Flygelsalen” 26 oktober . Den vandrade vidare till Höganäs museum. Ansvarig för utställningen var Marie-Astrid Voisin och Torbjörn Sundquist. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Katalog nr 43

En spegling av vår samtid – Veckans affärer 40 år. Sveriges ekonomiska utveckling i modern tid. Initiativet till utställningen kom från tidskriften ”veckans affärer”. Utställning i anslutning till ”Rikets finanser”. Ansvarig för utställningen var Yliali Asp. 

Dag Hammarskjöld. Utställning till 100-årsminnet av Hammarskjölds födelse. Visades först i Sveriges Riksbank i samband med seminariedagar (7 september), därefter i Jönköpings högskolebibliotek (september-oktober) och slutligen i KMK:s lokaler utanför Medaljkonsten (november-mars 2006). Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Katalog nr 44.

I var mans ficka. En utställning i samband med firandet av designåret. Här visades formgivningen av svenska mynt och sedlar under 1900-talet. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt Jan Polasek. Utställningen visades i gången på bottenplanet och invigdes 14 oktober.

FIDEM-de svenska bidraget. Modern svensk medaljkonst från de senaste åren, tidigare visade i samband med kongress i Seixal, Portugal. Ansvarig för utställningen var Marie-Astrid Voisin. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Invigd 15 april. 

Svenska Flaggans dag. Utställning med anledning av att Sverige äntligen fått en nationaldag. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne.Kalejdoskåpet 29 april-25 juni.

Harry Potter – Gringotts bank. Arrangemang i samband med höstlovet då besökarna också erbjöds läsning ur Harry Potter. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn och Sara Engman. Monterutställning i Summa Summarum.

HC Andersen - 200-årsminnet av hans födelse. En hyllning till sagoförfattarens minne. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Kalejdoskåpet 1 juli-30 november.

Brödrafolkens väl. "Sillsallaten" och "Det rene norske flag".  En utställning om unionen Sverige-Norge och den lyckliga skilsmässan 1905. I anslutning till firandet utgav KMK också en katalog – ”Nore och Svea” samt arrangerade en soaré med sång och drama utfört av skådespelare och musiker från Sverige och Norge. Ansvarig för utställningen var Sara Engman. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Kalejdoskåpet  2 december -31 mars.

 

2006

Möten & identiteter – i silver, bambu och näver. Mångkulturåret – ett postkolonialt perspektiv om myntens motiv i mötet mellan kolonisatör och koloniserad. Ansvarig för utställningen var Frédéric Elfver. Utställningsarkitekt Jan Polasek.15 juni 2006.

Ibsens kvinner. Ibsenåret – samarbete med Nasjonalbiblioteket i Oslo. Utställningen invigdes av skådespelerskan Bibbi Andersson. KMK bidrog med en liten medalj- och myntutställning över Ibsen. 15 juli – 3 sept 2006.

Höganäs - inte bara krus. Utställning på Höganäs museum invigd den 9 september.

Wolfgang Amadeus Mozart – ett ojämförligt geni. 250-årsminnet av Mozarts födelse. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Kalejdoskåpet. April -10 sept

Varför skola kvinnor vänta. En miniutställning om rösträttskampen. Med anledning av röstningen sept 2006. Ansvarig för utställningen var Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Kalejdoskåpet 15 sept –

Greta Garbo – den Gudomliga. 100-årsminnet av hennes födelse 2005. Här visades medaljer över den kända skådespelerskan. Ansvarig för utställningen var Sara Engman. Januari  – december.

 

2007

Kvinnors flit för herrars nit – en utställning sidenplånböcker och börsar. Ansvarig för utställning var Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt var Anna-Lena Carne. Galleriutställning mars –november.

Form x 5 – ett möte i trädgårdsrum – en utställning med glas av Ingegerd Råman (Orrefors), betong av Tove Adman (Märta Måås-Fjetterström), gjutjärn av Mårten Cyrén(Byarum) samt växter av Lasse Eriksson (Kring Mat). Dessutom visades medaljer bl.a. över Carl von Linné. Utställningsarkitekt Lasse Eriksson, ansvarig för utställningen var Louise Wehtje och Marie-Astrid Voisin. Flygelsalen 20 juni – 9 september.

Linnés blomsterstigar – Herbationes Upsaliensis – utställning med blomstermålning utförda av Margaretha Bååth. Ansvariga för utställningen var Eva Wiséhn och Louise Wehtje. Flygelsalen 12 oktober – 6 januari 2008.

Från Sputnik till Fuglesang – till 50-årsminnet av människan i rymden. Ansvarig för utställningen var Frida Unnerud. Utställningsarkitekt var Anna-Lena Carne. Kalejdoskåpet 15 april –

Guldets kungadöme Ashanti. En mindre utställning med anledning av Ghanas 50-årsjubileum som självständig stat. Ansvarig var Torbjörn Sundquist. Arkitekt var Jan Polasek. Galleriet. Till januari 2010.

Fynd på Slottsbacken. Kalejdoskåpet.

 

2008

Världens största mynt – plåtmynten. Ansvarig för utställning var Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. En ny basutställning. Katalog 48. Invigning 2 april .

Världens mynthistoria. Ansvariga Torbjörn Sundquist och Eva Wiséhn. Berns salonger.

Gustav III:s medaljhistoria. Ansvarig Torbjörn Sundquist. KVHA bibliotek.

S.k. Ryss-tior från Ukraina. Kalejdoskåpet.

Beredskapssedlar. 25 april -15 dec. Kalejdoskåpet.

Fattiga. Ansvarig för utställning var Eva Wiséhn. Utställningsarkitekt Anna-Lena Carne. Bok av Ian Wiséhn och Lars O Lagerqvist. Kalejdoskåpet 22 dec 2008 –april 2009-07-16

ZIMBABWE – en utställning om Zimbabwes svåra inflation. Ansvariga för utställningen Maj Nilsson och Joakim Thulin. Kalejdoskåpet april 2009- januari 2010

 

2009

"I pengarnas spår - bilder från övergivna platser" 6 februari. Ansvarig Björn-Axel Johansson.

"Världens största guldmynt visas på Kungl. Myntkabinettet". Visades endast en dag,  4 mars. Canadian Mint.

"Foto Lennart Nilsson: TILLTRÄDE FÖRBJUDET!" 13 juni-16 augusti. Ansvarig Björn-Axel Johansson.

SKURKAR & STÅLAR. Sju historier om brott. Invigd 8 december. Ansvarig Katherine Hauptman-Wahlgren

”Drömmar”. Elevarbeten från Södra Latins Estetiska linje. Ansvarig Eva Wiséhn

Märkesåret 1809. Sverige och Finland skildes och Finland blev storfurstendöme under Ryssland. Ansvarig Cecilia von Heijne.

 

Tillbaka