Language:
  • På svenska
  • In English

Utställning med anledning av Märkesåret 1809

År 1809 blev Finland storfurstendöme under Ryssland. Sverige och Finland som hade varit ett rike sedan urminnes tider var nu inte längre ett land. Trots det fortsatte man att använda svenska pengar i Finland. Länge brukades ryska, finska och svenska mynt och sedlar sida vid sida. I en mindre utställning berättas om historiska och ekonomiska skeenden i samband med finska kriget 1808-1809.

Utställningen är finansierad genom bidrag från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse och Letterstedska Föreningen