Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Utställning med anledning av Märkesåret 1809

År 1809 blev Finland storfurstendöme under Ryssland. Sverige och Finland som hade varit ett rike sedan urminnes tider var nu inte längre ett land. Trots det fortsatte man att använda svenska pengar i Finland. Länge brukades ryska, finska och svenska mynt och sedlar sida vid sida. I en mindre utställning berättas om historiska och ekonomiska skeenden i samband med finska kriget 1808-1809.

Utställningen är finansierad genom bidrag från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse och Letterstedska Föreningen