Language:
  • På svenska
  • In English

Var Redo - Alltid redo

Sveriges scoutförbund, KFUM 100 år.


Utställning AVSLUTAD

 

Initiativtagare var Emil Winquist som också blev förbundets förste scoutchef. Han inspirerades av general Lord Robert Baden Powell som grundat scoutrörelsen i Storbritannien. Powell kombinerade en militaristisk organisationsform med kristen etik. 

Även Winquist drillade sina unga scouter i exercisövningar, men också i livräddning. Detta var en del av den kristna etiken – att alltid hjälpa medmänniskor och djur i nöd. Genom fostrande lek skulle pojkarna formas till goda samhällsmedborgare, och förutom fysiska styrka skulle en scout spara en liten summa pengar på postsparbanken!

Under andra världskriget bidrog KFUM – Kristliga Föreningen av Unga Män - i beredskapsarbetet. Bland annat medverkade man i flyktinghjälp, luftskydd och polis- och brandkårsarbete inom civilförsvarets ram.

Internationell solidaritet och jämlikhet har varit viktiga frågor. Idag är alla, oavsett bakgrund, välkomna men förbundet har kvar sin kristna värdegrund att människan behöver såväl kroppslig som själslig och andlig utveckling.  Denna treenighet återspeglas i förbundets symbol - en röd triangel – vilken står för kropp, själ och ande.

Idag finns över 25 miljoner scouter världen över i alla åldrar, både till sjöss och på land. De lär sig förutom att knyta knopar, att överleva i skog och mark på knappa resurser, värna natur och miljö och framförallt att vara hjälpsamma.

Scoutens karaktäristiska uniform, halsduk och skjorta med olika märken, signalerar jämlikhet och enighet över etniska och nationella gränser.

Tidigt i scoutrörelsens historia bildades speciella flickförbund. Flickornas scouting skilde sig dock från pojkarnas där exempelvis blommor fick ersätta djuren i pojkarnas emblem. Detta skulle lära flickor kvinnliga färdigheter som att ta hand om hem och barn.

1960 slogs KFUM ihop med systerföreningen KFUK- Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor. Än idag finns länder som bedriver separat scouting för pojkar och flickor.

Det finns en lång tradition av kungligt engagemang i scoutrörelsen i Sverige. Folke Bernadotte, mest känd för sina hjälpinsatser under andra världskriget, blev tidigt scout, och 1937 efterträdde han Ebbe Lieberath som Sveriges Scoutförbunds ledare. Nuvarande kungen, Carl XVI Gustafs, pappa prins Gustaf Adolf, var också aktiv i scoutrörelsen och innehade ledarskapet för svenska scoutrådet. Nuvarande kungen är hedersscout i Svenska Scoutförbundet.

Det var kaptenen och gymnastikläraren Ebbe Lieberath, som stod för rörelsens breda genomslag då han genom en slump hittade och sedermera översatte Baden-Powells bok "Scouting for Boys" till svenska.