Language:
  • På svenska
  • In English

DET VAR EN AFTON I BÖRJAN AV MAJ...

Det är i år 100 år sedan August Strindberg avled 22 maj 1912, 63 år gammal. Begravningståget, som gick längs Sveavägen mot Norra begravningsplatsen, följdes av mer än 60 000 åskådare.

KALEJDOSKÅPET
AVSLUTAD

Strindberg var en av Sveriges mest betydelsefulla författare och skrev ett stort antal romaner, noveller och dramer. Romanen Röda rummet kom ut 1879 och blev Strindbergs stora genombrott som prosaförfattare. Här förekommer flera numismatiska inslag.

Om man vill få en inblick i hur den ekonomiska och sociala historien såg ut under 1880-talet är troligen romanen Röda rummet en av de bästa källorna. 

I kapitel 29 finns ett intressant stycke värt att återge:

Men Falk, han är ogenomtränglig; han har kastat sig på numismatiken med en iver som icke är fullt naturlig, ja jag hörde honom häromdagen tala om att han var sysselsatt med utarbetandet av lärobok i ämnet och att han skulle söka få den antagen i skolorna där myntvetenskapen skulle bli ämne.   

I essäsamlingen Likt och olikt från 1880-talet kan man läsa:

Han är fyrtio år. Akademiker, riddare, bestämd för en ministerplats vid ett främmande hov, överlämnar han sig åt bibliomaniens och numismatikerns distingerade morfinism...

År 1994 målade konstnärerna Ingrid Falk och Gustavo Aguerro 83 olika Strindbergscitat längst Drottninggatans mitt. Det blev en citatsträng på 1200 meter! Idén med författarcitat blev en världsomfattande koncept kallat The Universal Library.

År 1998 permanentades 33 av dessa citat i rostfritt stål ingjutna i asfalten och ingår idag som en del av vårt kulturarv. Så här står det om ekonomi:

Vad är ekonomi? En vetenskap uppfunnen av överklassen för att kunna tillskansa sig frukterna av underklassens arbete".

Många konstnärer har avporträtterat Strindberg. Vi visar ett antal medaljer utformade av svenska och utländska konstnärer.

 Kalejdoskåpet 2012-02-10

August Strindberg av Otto Strandman