Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Zimbabwe

Under 2000-talet har Zimbabwe kännetecknats av ekonomisk kollaps och en hög inflationstakt.

Inblandning i kriget i Kongo 1998-2001 och misslyckade reformer inom jordbruket i början av 2000-talet inledde den ekonomiska kollapsen i Zimbabwe.

Det tidigare produktiva jordbruket lamslogs, och valutan sjönk i värde. Allt större underskott i handelsbalans och offentliga finanser bekostas under 2000-talet med hjälp av sedelpressen, med en exempellös inflation som följd.

Inflationen under 2008 uppgick tidvis till ca 2 800 biljoner procent i årstakt. I början av 2009 legaliseras utländsk valuta som betalningsmedel, och när också zimbabwiska myndigheter övergår till utländska valutor upphör den zimbabwiska dollarn att användas till förmån för US dollar, sydafrikanska Rand och Euro.

Joakim Thulin och Maj Nilsson

 OBS!! UTSTÄLLNINGEN AVSLUTAD den 18 januari 2010