Samlat i kabinett

Myntsamlandet började redan under renässansen, då furstar och prinsar samlade på antika romerska mynt.

Med tiden spreds detta intresse till andra grupper. I Sverige var det Johan III:s kanslist Rasmus Ludvigsson som under 1570-talet inledde det officiella myntsamlandet.

När enskilda personer började samla var det ofta det egna landets mynt eller antikens mynt som var mest intressanta.
1873 bildades Svenska Numismatiska Föreningen som ett organ för Sveriges myntsamlare.

I vår utställning visar vi objekt ur storsamlaren Sven Svenssons samling, Gunnar Ekströms samling samt konung Gustav VI Adolfs fina gåva till museet, en samling av antika mynt.

Se även:
Svenska Numismatiska Föreningen
Kungl. Myntkabinettets Vänner