Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 




Spara i bössa och bank

UTSTÄLLNINGEN VISADES T.O.M. 31 MARS 2017

Människor har alltid försökt att spara pengar och annat kapital för att ha i beredskap inför framtiden. I äldre tider var sparsamhet en nödvändighet för att kunna förbättra sina livsmöjligheter. Denna utställning ger exempel på hur vi sparade innan banker fanns och visar hur de första sparbankerna startade, den mest betydelsefulla händelsen i sparandets historia. 

Den första sparbanken bildades i Skottland 1810. Sparbankerna underlättade för vanligt folk att spara säkert och få ränta och organiserades över hela världen. I Sverige startade den första sparbanken i Göteborg år 1820. Som mest fanns det 498 sparbanker i Sverige. En del av utställningen visar hur hemsparbössan kom att finnas i varje hushåll och hur en sparbankslokal såg ut vid förra sekelskiftet.
 
Här kan du se några av de sparbössor som finns i museets samlingar.
 
Utställningen har nu stängt med anledning av flyttförberedelser. Läs mer om flytten.