Language:
  • På svenska
  • In English

Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
1968 års lagstiftning

Föreningsbankerna liksom sparbankerna utnyttjade de möjligheter som 1968 års lagstiftning erbjöd och gjorde intrång på affärsbankernas traditionella marknad. Detta var särskilt viktigt med tanke på att jordbrukssektorns kreditefterfrågan relativt minskade.

Av Föreningsbankernas totala utlåning ökade andelen till privata företag från åtta procent år 1975 till närmare trettiofem procent i början av 1990- talet. Både sparbankerna och föreningsbankerna var mycket aktiva i relation till de företag som växte under 1980-talet huvudsakligen inom fastighets-, förvaltnings- och finanssektorn.

Förenings- och sparbankerna etablerade sig således som företagsbanker. Medan affärsbankernas andel av utlåningen till den traditionella industrin sjönk, steg sparbankernas och föreningsbankernas andelar från sex till tjugo procent respektive drygt två till över åtta procent under 1980-talet.