Language:
  • På svenska
  • In English

Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Avregleringen

När avregleringen av kreditinstitutens verksamhet trädde i kraft under andra hälften av 1980-talet intensifierades ovannämnda process.

Genom att expandera till priset av svagare säkerheter, större riskexponering och mera komplicerade organisationer skapades grunden för 1990-talets finansiella kris.