Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

____________________

 

Frågor om konferens och visningar:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Avregleringen

När avregleringen av kreditinstitutens verksamhet trädde i kraft under andra hälften av 1980-talet intensifierades ovannämnda process.

Genom att expandera till priset av svagare säkerheter, större riskexponering och mera komplicerade organisationer skapades grunden för 1990-talets finansiella kris.