Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

____________________

 

Frågor om konferens och visningar:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Centralbankernas position stärks

Liksom sparbankerna led föreningsbankerna av brist på ansvar, initiativ och förmåga att fatta beslut i frågor angående helheten i bankverksamheten. Dessutom observerades vissa lönsamhetsproblem i delar av rörelsen.

De utredningar som tillsattes i början av 1980-talet skulle försöka att lösa ovannämnda problem.

Organisationen skulle samlas i en satsning mot gemensamma mål, lönsamheten skulle höjas och rörelsen skulle rationaliseras inom ramen för rörelsens kooperativa karaktär. En lösning, som uppträdde tämligen snart var att förstärka centralbankernas position och tilldela den rollen som affärsledare inom föreningsbanksrörelsen.