Ekonomisk och finansiell kris

1990 blev ett dramatiskt år för hela bankmarknaden. Avmattning och inflation medförde försvagad konkurrenskraft och ökad arbetslöshet. Kreditförlusterna i Sveriges Föreningsbank medförde en diskussion bl a om lönsamhet, refinansiering och kapitaltäckning.

Den slutsats som tydligt förelåg var att övergången till bankaktiebolag utgjorde förutsättningen för att täcka behovet av nytt riskkapital.

När resultatet för 1991 framkom blev det tydligt att omvandling till bankaktiebolag var nödvändig. Beslutet att konvertera Föreningsbanken till aktiebolag fattades redan i början av 1992.