Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

____________________

 

Frågor om konferens och visningar:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Ekonomisk och finansiell kris

1990 blev ett dramatiskt år för hela bankmarknaden. Avmattning och inflation medförde försvagad konkurrenskraft och ökad arbetslöshet. Kreditförlusterna i Sveriges Föreningsbank medförde en diskussion bl a om lönsamhet, refinansiering och kapitaltäckning.

Den slutsats som tydligt förelåg var att övergången till bankaktiebolag utgjorde förutsättningen för att täcka behovet av nytt riskkapital.

När resultatet för 1991 framkom blev det tydligt att omvandling till bankaktiebolag var nödvändig. Beslutet att konvertera Föreningsbanken till aktiebolag fattades redan i början av 1992.