Finanskrisens effekter

Finanskrisens effekter hade inte kunnat övervinnas inom ramen för formen ekonomisk förening.

Denna form har självklara betydande förtjänster men den erbjuder inte möjligheter att snabbt få fram ett större eget kapital. Detta betyder naturligtvis inte att det inte går att driva en bank i formen ekonomisk förening. Rabobank i Holland och Credit Agricole i Frankrike bevisar tidligt motsatsen.