Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

____________________

 

Frågor om konferens och visningar:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Föreningsbankernas Bank

Ett omfattande nytänkande och utveckling av gemensam strategi startade år 1984, Föreningsbankernas Banks roll stärktes.

År 1987 sammanfördes alla regler, som var gemensamma för samtliga banker i en särskild bankrörelse förutom de bestämmelser som betingades av bankernas speciella karaktär. Föreningsbankerna fick därmed för första gången en egen fullständig lagreglering.

Föreningsbankens marknadsandel ökade under 1980-talet. Andra delen av perioden innebar en stark expansion 1987 och 1988 och med närmare trettioåtta procent år 1989.