Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Föreningsbankernas Bank

Ett omfattande nytänkande och utveckling av gemensam strategi startade år 1984, Föreningsbankernas Banks roll stärktes.

År 1987 sammanfördes alla regler, som var gemensamma för samtliga banker i en särskild bankrörelse förutom de bestämmelser som betingades av bankernas speciella karaktär. Föreningsbankerna fick därmed för första gången en egen fullständig lagreglering.

Föreningsbankens marknadsandel ökade under 1980-talet. Andra delen av perioden innebar en stark expansion 1987 och 1988 och med närmare trettioåtta procent år 1989.