Föreningsbankernas Bank

Ett omfattande nytänkande och utveckling av gemensam strategi startade år 1984, Föreningsbankernas Banks roll stärktes.

År 1987 sammanfördes alla regler, som var gemensamma för samtliga banker i en särskild bankrörelse förutom de bestämmelser som betingades av bankernas speciella karaktär. Föreningsbankerna fick därmed för första gången en egen fullständig lagreglering.

Föreningsbankens marknadsandel ökade under 1980-talet. Andra delen av perioden innebar en stark expansion 1987 och 1988 och med närmare trettioåtta procent år 1989.