Jordbruket förändras

1970 avfolkades landsbygden snabbt och jordbruket måste rationaliseras. Som mest lades 5000 jordbruk ner - per dag!

Jordbrukskassan/Föreningsbanken sökte nya medlemmar, småföretagare på landsbygden blev en ny viktig kundgrupp.