Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Jordbruket förändras

1970 avfolkades landsbygden snabbt och jordbruket måste rationaliseras. Som mest lades 5000 jordbruk ner - per dag!

Jordbrukskassan/Föreningsbanken sökte nya medlemmar, småföretagare på landsbygden blev en ny viktig kundgrupp.