Language:
  • På svenska
  • In English

Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Omorganisation och återhämtning

År 1992 övergav föreningsbankerna den kooperativa ägarformen och i skuggan av bankkrisen börsintroducerades Föreningsbanken AB år 1994.

Krisen och konverteringen till aktiebolag krävde rationaliseringar och sänkta kostnader. Antalet anställda minskade och utlåningen kontrollerades noggrant. Redan år 1994 uppvisade de svenska bankerna en betydande resultatförbättring främst genom minskade kreditförluster.

Omvandlingen till aktiebolag utgjorde grunden för överlevnaden. Det framstår tydligt att Föreningsbanken år 1992 inte hade något annat alternativ för att få tillgång till de nödvändiga egna kapitalet än att överge den traditionella associationsformen.